Predznanje jezika (preduvjet)

Za upis pojedinih studija potrebno je ispuniti preduvjet znanja jezika, koji se dokazuje polaganjem državne mature potrebnog jezika ili ispita predznanja ili propisanim ekvivalentom ispita:

 • Anglistika (obavezno polaganje državne mature  (A)uz prag riješenosti testa od 80%)
 • Grčki jezik i književnost (ispit predznanja iz grčkog jezika za pristupnike koji nisu barem dvije godine učili taj predmet u osnovnoj ili srednjoj školi)
 • Latinski jezik i književnost (ispit predznanja iz latinskog jezika za pristupnike koji nisu barem dvije godine učili taj predmet u osnovnoj ili srednjoj školi)
 • Germanistika  (položena državna matura iz njemačkog jezika (niža ili viša razina) ili propisani ekvivalent ispita)

Prijave za ispite predznanja i/ili ekvivalenta ispitu

Cijena ispita predznanja: 13,27 EUR PO ISPITU.

Za priznavanje ekvivalenta ispita nije potrebno izvršiti uplatu.

Prijave za ispite predznanja jezika šalju se PREPORUČENOM poštom  do uključivo 3. lipnja 2024. godine.

Dokumenti za priznavanje ekvivalenta ispita šalju se PREPORUČENOM poštom  do uključivo 1. srpnja 2024. godine.

Također, dokumentacija se može poslati i na email adresu Info-centra icentar@ffzg.hr

Upute za slanje prijave poštom možete vidjeti ovdje.

Prijave za ispite predznanja jezika primat će se isključivo u navedenim rokovima.

Kod prijave ispita predznanja pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 1. Ispunjeni obrazac prijave za ispit predznanja i/ili priznavanje ekvivalenta ispitu (dostupan je ovdje).
 2. Potvrde za dokazivanje prava na priznavanje ekvivalenta ispitu (ukoliko ih posjeduju)
 3. Uplatnicu s uplaćenim troškovima ispita predznanja na ime kandidat u iznosu od 13,27 EUR za svaki prijavljeni ispit na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Ispit predznanja jezika 2024.“, a u pozivu na broj odobrenja upišite “1019 – OIB kandidata“.

Za priznavanje ekvivalenta ispita nije potrebno izvršiti uplatu.

Termine prijava za ispite predznanja i ispita možete vidjeti ovdje.

Obrazac za prijavu ispita predznanja možete preuzeti ovdje.

Ispiti se mogu polagati samo u navedenim terminima. Rezultati ispita predznanja bit će objavljeni najkasnije dva dana nakon ispita na oglasnoj ploči Filozofskog fakulteta te na internetskoj stranici Fakulteta.

 1. ANGLISTIKA

Propisano je i obavezno polaganje državne mature iz engleskog jezika na višoj razini (A) uz prag riješenosti testa od 80%.

 1. GRČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preduvjet upisa ovog studija je predznanje jezika. Studij mogu upisati kandidati koji su grčki jezik učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Ispunjavanje preduvjeta učenja grčkog jezika u srednjoj školi ustanovljuje se izravno u NISpVu sustavu. Ukoliko kandidat nije učio grčki jezik najmanje dvije godine u srednjoj školi, a učio je grčki jezik najmanje dvije godine u osnovnoj školi, tada ispunjavanje preduvjeta dokazuje odgovarajućim svjedodžbama iz osnovne škole koje mora predati tijekom prijava za ispite predznanja na Filozofskom fakultetu. Mogu se priložiti i neovjerene kopije svjedodžbi uz donošenje originala na uvid tijekom prijave.

Ostali kandidati koji nemaju zadovoljen prethodno opisani preduvjet, a žele upisati ovaj studij, moraju na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja iz grčkog jezika.

Priprema za ispit predznanja iz grčkog jezika

Ispit predznanja iz grčkoga jezika polaže se isključivo u usmenom obliku i traje 30 minuta. Na ispitu se provjerava osnovno poznavanje grčke morfologije:

 • poznavanje grčkog alfabeta, znakova za čitanje i naglasaka, te korektno čitanje teksta koji će biti predočen na ispitu;
 • poznavanje O- i A- deklinacije, te aktivnog i mediopasivnog indikativa i imperativa prezenta glagola na – ω
 • sposobnost prevođenja s grčkoga na hrvatski sintagmi i kraćih rečenica iz zadanog teksta. Literatura:
 • Sabadoš – Sironić -Zmajlović, Grčka vježbenica, ŠK, Zagreb, str. 3-5 i 6-8 (vježbe 1-3, 9-10; komentar str. 71-79), ili
 • Dukat, Manthano, Alfa, Zagreb, ili
 • Martinić-Jerčić, Matković Prometej, ŠK, Zagreb;
 • Musić-Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, str. 18-26

Struktura ispita predznanja iz grčkog jezika

 • korektno čitanje predočenog teksta.
 • razumijevanje pročitanog teksta i sposobnost prevođenja.
 • poznavanje oblika deklinacije i konjugacije i raspoznavanje dijelova jednostavnijih rečenica.

Izgled ispita predznanja iz grčkog jezika

Ispit predznanja je usmeni. Kandidat treba korektno pročitati zadani tekst i prevesti ga. Nastavnik na riječima iz teksta ili na drugim istovrsnim primjerima ispituje poznavanje deklinacije i konjugacije te strukturu rečenice.

 1. LATINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preduvjet upisa ovog studija je predznanje jezika. Studij mogu upisati kandidati koji su latinski jezik učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Ispunjavanje preduvjeta učenja latinskog jezika u srednjoj školi ustanovljuje se izravno u NISpVu sustavu. Ukoliko kandidat nije učio latinski jezik najmanje dvije godine u srednjoj školi, a učio je latinski jezik najmanje dvije godine u osnovnoj školi, tada ispunjavanje preduvjeta dokazuje odgovarajućim svjedodžbama iz osnovne škole koje mora predati tijekom prijava za ispite predznanja na Filozofskom fakultetu. Mogu se priložiti i neovjerene kopije svjedodžbi uz donošenje originala na uvid tijekom prijave.

Ostali kandidati koji nemaju zadovoljen prethodno opisani preduvjet, a žele upisati ovaj studij, moraju na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja iz latinskog jezika.

Priprema za ispit predznanja iz latinskog jezika

Ispit predznanja iz latinskoga jezika polaže se isključivo u usmenom obliku. Na ispitu se provjerava osnovno poznavanje latinske morfologije:

 • čitanje teksta iz nekog od propisanih udžbenika (provjera naglasaka)
 • poznavanje latinske morfologije (imenice, glagoli, zamjenice)
 • razumijevanje pročitanog teksta

Literatura – bilo koji od sljedećih udžbenika i priručnika:

 • Bagarić, Linguae Latinae elementa, Zagreb: Školska knjiga
 • Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
 • Knezović, Li La disco, Zagreb: Školska knjiga
 • Milanović, Hereditas linguae Latinae, Zagreb: Zrno-Print
 • Salopek, Z. Šešelj, D. Škiljan, Orbis Romanus I, Zagreb: Školska knjiga

Struktura ispita predznanja iz latinskog jezika

 • korektno čitanje predočenog teksta.
 • razumijevanje pročitanog teksta i sposobnost prevođenja.
 • poznavanje oblika deklinacije i konjugacije i raspoznavanje dijelova jednostavnijih rečenica.

Izgled ispita predznanja iz latinskog jezika

Ispit predznanja je usmeni. Kandidat treba korektno pročitati zadani tekst i prevesti ga. Nastavnik na riječima iz teksta ili na drugim istovrsnim primjerima ispituje poznavanje deklinacije i konjugacije te strukturu rečenice.

 1. GERMANISTIKA

Preduvjet upisa ovog studija je položen njemački jezik na državnoj maturi (niža ili viša razina) što se evidentira izravno u NISpVu sustavu ili potvrda Deutsches Sprachdiplom 1 ili Deutsches Sprachdiplom 2 ili svjedodžba certificirane škole stranih jezika o znanju njemačkog jezika razine B1 ili više (na obrascu Narodnih novina 14-02). Također, priznaje se i osvojeno 1. do 3. mjesto na državnom natjecanju iz njemačkog jezika u organizaciji MZO-A.

Napomene:

Priznavanje ekvivalenta ispita predznanja

Ukoliko je kandidat kao preduvjet položio državnu maturu za potrebni jezik koja se priznaje kao ekvivalent ispita predznanja to se evidentira izravno preko sustava postani-student.hr (NISpVU).

Diplome koje se za pojedine studije priznaju kao ekvivalent ispitu predznanja jezika predaju se uz ispunjeni obrazac tijekom prijava za ispite predznanja na Filozofskom fakultetu (termini).

Za priznavanje ekvivalenta ispita predznanja nije potrebno izvršiti uplatu za ispit predznanja.

Ispiti predznanja položeni prijašnjih godina

Kandidati koji su na Filozofskom fakultetu položili ispit predznanja iz određenog stranog ili klasičnog jezika, 2021., 2022. ili 2023. godine ne moraju ponovno polagati taj ispit. Takvi kandidati trebaju na prijavnom listu za ispit predznanja upisati godinu kada su položili dotični ispit predznanja. Provjeru istinitosti podataka obaviti će Fakultet. Za priznavanje ispita predznanja položenih prijašnjih godina nije potrebno napraviti uplatu za ispit predznanja.