Slanje prijava poštom

Kandidati koji prijavljuju ispite predznanja ili trebaju predati dokumentaciju za priznavanje ekvivalenta ispita šalju svoje prijave ISKLJUČIVO preporučenom poštom.
Bit će zaprimljene samo prijave s potpunom dokumentacijom poslane do zaključno 6. rujna 2023. do 23.59 sati. (prema poštanskoj evidenciji).

Adresa na koju se dokumentacija šalje:

Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Napomene su: 
– Prijava za ispit predznanja (navesti jezik) jezika
– Za razredbeni postupak – dodatni bodovi’
– Upis paralelnog studija
– Prijava – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske
– Razredbeni postupak – posebna kvota za državljane Ukrajine

Potvrdu o primitku prijave za ispit predznanja dobit ćete povratno poštom na adresu koju ste naveli na poslanom obrascu prijave. Ako vam potvrda o primitku prijave za ispit ne dođe poštom, tada se morate pobrinuti da ju preuzmete najkasnije na dan ispita 2 sata prije početka ispita predznanja u Info-centru Filozofskog fakulteta.

Potvrdu o primitku prijave pažljivo čuvajte!

Bez potvrde o primitku prijave za ispit i bez identifikacijskih dokumenata kandidat ne može pristupiti ispitu. Na potvrdi se nalazi i redni broj prijave kandidata pod kojim će biti objavljeni njegovi rezultati ispita.

Kandidatima koji šalju diplome za priznavanje ekvivalenta ispita predznanja preporučamo da šalju ovjerene kopije umjesto originala diploma.