Promjena jednog dvopredmetnog studija

Studentima dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta, koji kroz razredbeni postupak kandidiraju za ponovni upis s ciljem promjene jednog dvopredmetnog studijskog programa, Fakultet može u sustavu postani-student.hr (NISpVU) omogućiti prijavu za razredbeni postupak na samo jedan dvopredmetni studij uz zadržavanje prava studija na drugom već upisanom dvopredmetnom studiju.

Svi pristupnici koji kroz razredbeni postupak žele promijeniti jedan od već upisanih dvopredmetnih studija moraju predati molbu.

Molba se nalazi na POVEZNICI

Molbe za zadržavanje jedne studijske skupine je moguće predati do 1. srpnja 2024. godine.

Molbe se šalju ISKLJUČIVO preporučenom poštom na adresu:

Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb.
s naznakom “Molba za promjenu jednog dvopredmetnog studijskog programa”

Upisat će se moći samo oni studenti koji prema ostalim kriterijima koji vrijede za sve kandidate steknu pravo upisa na drugi željeni studij.

Student ima pravo jednom promijeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti, ako studij mijenja prvi putnije stekao kvalifikaciju na istoj razini visokog obrazovanja i ako je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 55 ECTS bodova na prijašnjem studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova u slučaju studenta s invaliditetom koji ima utvrđeno najmanje 60% oštećenja organizma ili najmanje III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Svaka sljedeća promjena jedne studijske grupe jednaka je promjeni studija, pa za takve kandidate koji steknu pravo upisa Ministarstvo ne snosi troškove studiranja te se mogu upisati samo uz plaćanje troškova studija.