Termini prijava i ispita

PRIJAVE

Prijave za ispite predznanja jezika šalju se PREPORUČENOM poštom  do uključivo 3. lipnja 2024. godine.

Dokumenti za priznavanje ekvivalenta ispita šalju se PREPORUČENOM poštom  do uključivo 1. srpnja 2024. godine.


Upute za slanje prijave poštom možete vidjeti ovdje

DODATNE PROVJERE (ispiti predznanja jezika)

Ispiti predznanja jezika (opširnije).