Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2023.

Predznanje jezika (preduvjet)

Za upis pojedinih studija potrebno je ispuniti preduvjet znanja jezika, koji se dokazuje polaganjem državne mature potrebnog jezika ili ispita predznanja ili propisanim ekvivalentom ispita:

Prijave za ispite predznanja i/ili ekvivalenta ispitu

Cijena ispita predznanja: 13,27 EUR PO ISPITU.

Za priznavanje ekvivalenta ispita nije potrebno izvršiti uplatu.

Prijave za ispite predznanja jezika šalju se PREPORUČENOM poštom  do uključivo 6. rujna 2023. godine.

Dokumenti za priznavanje ekvivalenta ispita šalju se PREPORUČENOM poštom  do uključivo 6. rujna 2023. godine.

Također, dokumentacija se može poslati i na email adresu Info-centra icentar@ffzg.hr

Upute za slanje prijave poštom možete vidjeti ovdje.

Prijave za ispite predznanja jezika primat će se isključivo u navedenim rokovima.

Kod prijave ispita predznanja kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  1. Ispunjeni obrazac prijave za ispit predznanja i/ili priznavanje ekvivalenta ispitu (dostupan je ovdje).
  2. Potvrde za dokazivanje prava na priznavanje ekvivalenta ispitu (ukoliko ih posjeduju)
  3. Uplatnicu s uplaćenim troškovima ispita predznanja na ime kandidat u iznosu od 13,27 EUR za svaki prijavljeni ispit na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Ispit predznanja jezika 2023.“, a u pozivu na broj odobrenja upišite “1019 – OIB kandidata“.

Za priznavanje ekvivalenta ispita nije potrebno izvršiti uplatu.

Termine prijava za ispite predznanja i ispita možete vidjeti ovdje.

Obrazac za prijavu ispita predznanja možete preuzeti ovdje.

Ispiti se mogu polagati samo u navedenim terminima. Rezultati ispita predznanja bit će objavljeni najkasnije dva dana nakon ispita na oglasnoj ploči Filozofskog fakulteta te na internetskoj stranici Fakulteta.

  1. ANGLISTIKA

Propisano je i obavezno polaganje državne mature iz engleskog jezika na višoj razini (A) uz prag riješenosti testa od 80%.

  1. FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preduvjet upisa ovog studija je položen francuski jezik na državnoj maturi (niža ili viša razina) ili priložiti potvrdu za priznavanje ekvivalenta ispitu predznanja ili dodatna provjera znanja francuskog jezika na Filozofskom fakultetu . Kao ekvivalent ispitu predznanja priznaju se međunarodno priznati ispiti DELF ili DALF razine A2 ili više. Također se priznaje osvojeno jedno od prva tri mjesta na srednjoškolskom državnom natjecanju iz francuskog u organizaciji MZO-a.

Potvrde za dokazivanje prava na priznavanje ekvivalenta ispitu (ukoliko ih posjeduju) šalju se preporučenom poštom na adresu
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
s napomenom: “Prijava za upis na studij francuskog jezika i književnosti”

Ispit će se održati  12. rujna 2023. godine u 12.00 sati u dvorani A218.

  1. ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preduvjet upisa ovog studija je položen španjolski jezik na državnoj maturi (niža ili viša razina)  ili priložiti potvrdu za priznavanje ekvivalenta ispitu predznanja ili samoprocijenjena razina predznanja koja odgovara razini A2 prema ZEROJ-u. Kao ekvivalent ispitu predznanja priznaju se međunarodno priznati ispiti DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) razine A2 ili više. Također se priznaje osvojeno jedno od prva tri mjesta na srednjoškolskom državnom natjecanju iz španjolskog u organizaciji MZO-a.

Izjava o samoprocijenjenoj razini predznanja španjolskog jezika prema ZEROJ-u, koju pristupnici bez položene Državne mature (niža ili viša razina), osvojenog 1. do 3.  mjesta na državnom natjecanju iz španjolskog jezika u organizaciji MZO-a ili propisanog ekvivalent ispita trebaju potpisati, može se preuzeti preko sljedeće poveznice.

Potvrde za dokazivanje prava na priznavanje ekvivalenta ispitu (ukoliko ih posjeduju) ili izjave o samoprocijenjenoj razini predznanja šalju se preporučenom poštom na adresu:
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
s napomenom: “Prijava za upis na studij španjolskog jezika i književnosti”

  1. GRČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preduvjet upisa ovog studija je predznanje jezika. Studij mogu upisati kandidati koji su grčki jezik učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Ispunjavanje preduvjeta učenja grčkog jezika u srednjoj školi ustanovljuje se izravno u NISpVu sustavu. Ukoliko kandidat nije učio grčki jezik najmanje dvije godine u srednjoj školi, a učio je grčki jezik najmanje dvije godine u osnovnoj školi, tada ispunjavanje preduvjeta dokazuje odgovarajućim svjedodžbama iz osnovne škole koje mora predati tijekom prijava za ispite predznanja na Filozofskom fakultetu. Mogu se priložiti i neovjerene kopije svjedodžbi uz donošenje originala na uvid tijekom prijave.

Ostali kandidati koji nemaju zadovoljen prethodno opisani preduvjet, a žele upisati ovaj studij, moraju na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja iz grčkog jezika.

Priprema za ispit predznanja iz grčkog jezika

Ispit predznanja iz grčkoga jezika polaže se isključivo u usmenom obliku i traje 30 minuta. Na ispitu se provjerava osnovno poznavanje grčke morfologije:

Struktura ispita predznanja iz grčkog jezika

Izgled ispita predznanja iz grčkog jezika

Ispit predznanja je usmeni. Kandidat treba korektno pročitati zadani tekst i prevesti ga. Nastavnik na riječima iz teksta ili na drugim istovrsnim primjerima ispituje poznavanje deklinacije i konjugacije te strukturu rečenice.

  1. LATINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preduvjet upisa ovog studija je predznanje jezika. Studij mogu upisati kandidati koji su latinski jezik učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Ispunjavanje preduvjeta učenja latinskog jezika u srednjoj školi ustanovljuje se izravno u NISpVu sustavu. Ukoliko kandidat nije učio latinski jezik najmanje dvije godine u srednjoj školi, a učio je latinski jezik najmanje dvije godine u osnovnoj školi, tada ispunjavanje preduvjeta dokazuje odgovarajućim svjedodžbama iz osnovne škole koje mora predati tijekom prijava za ispite predznanja na Filozofskom fakultetu. Mogu se priložiti i neovjerene kopije svjedodžbi uz donošenje originala na uvid tijekom prijave.

Ostali kandidati koji nemaju zadovoljen prethodno opisani preduvjet, a žele upisati ovaj studij, moraju na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja iz latinskog jezika.

Priprema za ispit predznanja iz latinskog jezika

Ispit predznanja iz latinskoga jezika polaže se isključivo u usmenom obliku. Na ispitu se provjerava osnovno poznavanje latinske morfologije:

Literatura – bilo koji od sljedećih udžbenika i priručnika:

Struktura ispita predznanja iz latinskog jezika

Izgled ispita predznanja iz latinskog jezika

Ispit predznanja je usmeni. Kandidat treba korektno pročitati zadani tekst i prevesti ga. Nastavnik na riječima iz teksta ili na drugim istovrsnim primjerima ispituje poznavanje deklinacije i konjugacije te strukturu rečenice.

  1. GERMANISTIKA

Preduvjet upisa ovog studija je položen njemački jezik na državnoj maturi (niža ili viša razina) što se evidentira izravno u NISpVu sustavu ili potvrda Deutsches Sprachdiplom 1 ili Deutsches Sprachdiplom 2 ili svjedodžba certificirane škole stranih jezika o znanju njemačkog jezika razine B1 ili više (na obrascu Narodnih novina 14-02). Također, priznaje se i osvojeno 1. do 3. mjesto na državnom natjecanju iz njemačkog jezika u organizaciji MZO-A.

Napomene:

Priznavanje ekvivalenta ispita predznanja

Ukoliko je kandidat kao preduvjet položio državnu maturu za potrebni jezik koja se priznaje kao ekvivalent ispita predznanja to se evidentira izravno preko sustava postani-student.hr (NISpVU).

Diplome koje se za pojedine studije priznaju kao ekvivalent ispitu predznanja jezika predaju se uz ispunjeni obrazac tijekom prijava za ispite predznanja na Filozofskom fakultetu (termini).

Za priznavanje ekvivalenta ispita predznanja nije potrebno izvršiti uplatu za ispit predznanja.

Ispiti predznanja položeni prijašnjih godina

Kandidati koji su na Filozofskom fakultetu položili ispit predznanja iz određenog stranog ili klasičnog jezika, 2020., 2021. ili 2022. godine ne moraju ponovno polagati taj ispit. Takvi kandidati trebaju na prijavnom listu za ispit predznanja upisati godinu kada su položili dotični ispit predznanja. Provjeru istinitosti podataka obaviti će Fakultet. Za priznavanje ispita predznanja položenih prijašnjih godina nije potrebno napraviti uplatu za ispit predznanja.

 

Exit mobile version