Termini prijava i ispita – jesenski rok

PRIJAVE

Prijave za ispite predznanja (samo za kandidate koji preduvjet nisu ispunili na drugi propisani način) i predaja dokumentacije za priznavanje ekvivalenta ispitima predznanja koji se provode na Filozofskom fakultetu šalju se PREPORUČENOM poštom za sve jezike  do uključivo 1. rujna 2021.
Također, dokumentacija se može poslati i na email adresu Info-centra icentar@ffzg.hr
Upute za slanje prijave poštom možete vidjeti ovdje

  • za ispite predznanja jezika– do uključivo 1. rujna 2021.
  • za kvotu Hrvati izvan RH prijave se obavljaju isključivo poštom – do uključivo 13. rujna 2021.Za sve studije nema posebnog roka za prijavu preko sustavapostani-student.hr

DODATNE PROVJERE (ispiti predznanja jezika)

Ispiti predznanja jezika (opširnije):

Zbog promjena u rasporedu održavanja ispita državne mature ispiti predznanja jezika održati će se 04.09.2021. prema naknadnom objavljenom rasporedu.