Podnošenje molbi za paralelni preddiplomski studij – jesenski rok

Iznimno uspješnom studentu može se odobriti upis još jednog paralelnog preddiplomskoga studija ako zadovolji uvjete predviđene za upis na studij (opisane u tekstu dolje), te kumulativno ispunjava barem jedan od sljedećih kriterija:

 • redoviti upis više godine studija s prosjekom ocjena među 10% najboljih studenata na studiju (na obje studijske grupe u slučaju dvopredmetnog studija),
 • dobitnik Rektorove nagrade,
 • autor ili koautor znanstvenog ili preglednog rada u znanstvenom časopisu ili recenziranom zborniku radova,
 • dobitnik Nagrade Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz obvezu redovnog izvršavanja studentskih obveza, minimalni broj položenih ECTS bodova za odobravanje paralelnog studija mora iznositi 55 ECTS-a (isključivo prema ispisu iz ISVU). Molbe s manje od 55 ECTS položenih bodova neće se uzimati u obzir.

Prosjek ocjena ne smije biti manji od 4,00 (odluka Rektorskog kolegija, prema Statutu Sveučilišta čl. 54. st. 2. i čl. 58. st. 2.).

Termini:

 • Svi kandidati koji žele upisati paralelni studij moraju predati molbu dekanu Filozofskog fakulteta zajedno s ovjerenim ispisom ocjena iz ISVU s fakulteta koji studiraju i dokazima da ispunjavaju tražene kriterije.
  Rok za predaju molbi je do četvrtka 15. rujna 2022.
  Molbe se šalju ISKLJUČIVO preporučenom poštom na adresu:
  Filozofski fakultet
  Ivana Lučića 3
  10000 Zagreb.
  s naznakom “Upis paralelnog preddiplomskog studija”
 • Popis kandidata kojima su pozitivno riješene molbe za paralelni studij bit će objavljen najkasnije 15. rujna 2022.na fakultetskoj oglasnoj ploči i internetskoj stranici Fakulteta http://www.ffzg.unizg.hr.
 • Žalbe na rješenja molbi šalju se mailom voditelju razredbenog postupka na
  dilicic@m.ffzg.hr

Studenti koji žele upisati neki od programa Filozofskoga fakulteta kao paralelni studij moraju prijaviti željene studijske programe na stranicama Središnjeg prijavnog ureda http://www.postani-student.hr  i ispuniti sve kriterije koje je propisalo Sveučilište u Zagrebu. Upisat će se moći samo oni studenti koji prema navedenim kriterijima i plasmanom na razredbenom postupku te ispunjenim ostalim obvezama steknu pravo upisa te imaju pozitivno riješenu molbu za paralelni studij.