Dodatni bodovi – jesenski rok

Dodatni bodovi za upis za pojedine studije na Filozofskom fakultetu mogu se postići na sljedeće načine:

 1. KANDIDAT KOJI JE OSVOJIO MJESTO NA DRŽAVNOM NATJECANJU
  Ovisno o studiju što se može vidjeti na postani-student.hrkandidatima se boduje ili priznaje za izravan upis plasman na nekom od državnih natjecanja za učenike srednjih škola (u organizaciji Ministarstva znanosti obrazovanja RH) iz jednog od sljedećih predmeta: biologija, filozofija, fizika, geografija, hrvatski jezik, informatika, kemija, logika, matematika, povijest, strani jezik (engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, grčki, latinski). (prijavljuje se putem sustava postani-student.hr(NISpVU))
 2. KANDIDAT SA ZAVRŠENE DVIJE ČETVEROGODIŠNJE SREDNJE ŠKOLE
  Priložiti potvrdu o uspješno završene dvije četverogodišnje srednje škole(maturalnu svjedodžbu druge škole).
  Molbe s dokumentacijom šalju se ISKLJUČIVO preporučenom poštom uz naznaku ‘Za razredbeni postupak – dodatni bodovi’
  Dovoljno je poslati kopiju ovjerenu kod javnog bilježnika.
 3. VRHUNSKI SPORTAŠ I. I II. KATEGORIJE
  (prijavljuje se putem sustava 
  postani-student.hr(NISpVU))

VAŽNA NAPOMENA: Za svaku od navedenih kategorija kandidati mogu dobiti maksimalno po 20 bodova, a kumulativno (uzimajući u obzir sve kategorije zajedno) najviše do 50 bodova.

Adresa na koju se dokumentacija šalje:

Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

 

NAPOMENA: 

Rok za dostavu dokumentacije je četvrtak, 15. rujna 2022.