Predznanje jezika (preduvjet)

Jesenski rok

Za upis pojedinih studija potrebno je ispuniti preduvjet znanja jezika, koji se dokazuje polaganjem državne mature potrebnog jezika ili ispita predznanja ili propisanim ekvivalentom ispita:

 • Francuski jezik i književnost
 • Španjolski jezik i književnost
 • Grčki jezik i književnost
 • Latinski jezik i književnost
 • Germanistika

Prijave za ispite predznanja i/ili ekvivalenta ispitu

Cijena ispita predznanja: 100 kuna PO ISPITU.

Za priznavanje ekvivalenta ispita nije potrebno izvršiti uplatu.

Prijave za ispite predznanja jezika primaju se u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta tijekom prijava za test intelektualnih sposobnosti na Filozofskom fakultetu (termini):

Za sve jezike od 02. do 03. 09. 2019. godine od 10 do 17 sati.

Prijave za ispite predznanja jezika primat će se isključivo u navedenim rokovima.

Kod prijave ispita predznanja pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 1. Ispunjeni obrazac prijave za ispit predznanja i/ili priznavanje ekvivalenta ispitu (dostupan je ovdje).
 2. Potvrde za dokazivanje prava na priznavanje ekvivalenta ispitu (ukoliko ih posjeduju)
 3. Uplatnicu s uplaćenim troškovima ispita predznanja na ime pristupnika u iznosu od 100,00 kuna za svaki prijavljeni ispit na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Ispit predznanja jezika 2019.“, a u pozivu na broj odobrenja upišite “1019 – OIB pristupnika“.
  Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje.
  Za priznavanje ekvivalenta ispita nije potrebno izvršiti uplatu.

Termine prijava za ispite predznanja i ispita možete vidjeti ovdje.

Ispiti se mogu polagati samo u navedenim terminima. Rezultati ispita predznanja bit će objavljeni najkasnije dva dana nakon ispita na oglasnoj ploči Filozofskog fakulteta te na internetskoj stranici Fakulteta.

 1. FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preduvjet upisa ovog studija je položen francuski jezik na državnoj maturi (niža ili viša razina) ili na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja ili priložiti potvrdu za priznavanje ekvivalenta ispitu predznanja. Kao ekvivalent ispitu predznanja priznaju se međunarodno priznati ispiti DELF ili DALF razine A2 ili više. Također se priznaje osvojeno jedno od prva tri mjesta na srednjoškolskom državnom natjecanju iz francuskog u organizaciji MZO-a.

Priprema za ispit predznanja iz francuskog jezika

Ispit predznanja iz francuskog jezika polaže se isključivo u pisanom obliku. Testiranjem se provjerava znanje jezika propisano srednjoškolskim obrazovanjem.

Literatura:

 • Rousseau, P., Ehricke, N., Početni tečaj francuskog jezika. Komunikacijski jezični paket, PONS – Ernst Klett Sprachen, Zagreb, 2005.
 • Rousseau, P., Sanger A., PONS – napredni tečaj francuskog jezika (lekcije 1 – 6)

Struktura ispita predznanja iz francuskog jezika

 • poznavanje osnovnog vokabulara i osnovnih gramatičkih struktura francuskoga jezika.

Izgled ispita predznanja iz francuskog jezika

Možete pogledati ovdje (PDF format).

 1. ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preduvjet upisa ovog studija je položen španjolski jezik na državnoj maturi (niža ili viša razina) ili na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja ili priložiti potvrdu za priznavanje ekvivalenta ispitu predznanja. Kao ekvivalent ispitu predznanja priznaju se međunarodno priznati ispiti DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) razine A2 ili više. Također se priznaje osvojeno jedno od prva tri mjesta na srednjoškolskom državnom natjecanju iz španjolskog u organizaciji MZO-a.

Priprema za ispit predznanja iz španjolskog jezika

Ispit predznanja iz španjolskoga jezika polaže se isključivo u pisanom obliku. Na ispitu iz španjolskog jezika provjerit će se poznavanje najosnovnijih gramatičkih struktura španjolskog jezika, i to u okviru propisane srednjoškolske literature.

Literatura:

 • V. Vinja, Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb – poglavlja 1-30, 32-35, 60-91, 101-114, 129-143, 207-228.
 • Udžbenici za učenje španjolskog jezika propisani od strane MZO-a

Struktura ispita predznanja iz španjolskog jezika

Ispit predznanja iz španjolskog jezika sastoji se od 4 cjeline:

 1. Pravopis, naglašavanje riječi i dijeljenje na slogove (3 zadatka)
 2. Razumijevanje pročitanog teksta (2 zadatka)
 3. Gramatičke strukture (2 zadatka)
 4. Vokabular (1 zadatak)

Izgled ispita predznanja iz španjolskog jezika

Možete pogledati ovdje (PDF format).

 1. GRČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preduvjet upisa ovog studija je predznanje jezika. Studij mogu upisati pristupnici koji su grčki jezik učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Ispunjavanje preduvjeta učenja grčkog jezika u srednjoj školi ustanovljuje se izravno u NISpVu sustavu. Ukoliko pristupnik nije učio grčki jezik najmanje dvije godine u srednjoj školi, a učio je grčki jezik najmanje dvije godine u osnovnoj školi, tada ispunjavanje preduvjeta dokazuje odgovarajućim svjedodžbama iz osnovne škole koje mora predati tijekom prijave za test intelektualnih sposobnosti na Filozofskom fakultetu. Mogu se priložiti i neovjerene kopije svjedodžbi uz donošenje originala na uvid tijekom prijave.

Ostali pristupnici koji nemaju zadovoljen prethodno opisani preduvjet, a žele upisati ovaj studij, moraju na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja iz grčkog jezika.

Priprema za ispit predznanja iz grčkog jezika

Ispit predznanja iz grčkoga jezika polaže se isključivo u usmenom obliku i traje 30 minuta. Na ispitu se provjerava osnovno poznavanje grčke morfologije:

 • poznavanje grčkog alfabeta, znakova za čitanje i naglasaka, te korektno čitanje teksta koji će biti predočen na ispitu;
 • poznavanje O- i A- deklinacije, te aktivnog i mediopasivnog indikativa i imperativa prezenta glagola na – ω
 • sposobnost prevođenja s grčkoga na hrvatski sintagmi i kraćih rečenica iz zadanog teksta. Literatura:
 • Sabadoš – Sironić -Zmajlović, Grčka vježbenica, ŠK, Zagreb, str. 3-5 i 6-8 (vježbe 1-3, 9-10; komentar str. 71-79), ili
 • Dukat, Manthano, Alfa, Zagreb, ili
 • Martinić-Jerčić, Matković Prometej, ŠK, Zagreb;
 • Musić-Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, str. 18-26

Struktura ispita predznanja iz grčkog jezika

 • korektno čitanje predočenog teksta.
 • razumijevanje pročitanog teksta i sposobnost prevođenja.
 • poznavanje oblika deklinacije i konjugacije i raspoznavanje dijelova jednostavnijih rečenica.

Izgled ispita predznanja iz grčkog jezika

Ispit predznanja je usmeni. Pristupnik treba korektno pročitati zadani tekst i prevesti ga. Nastavnik na riječima iz teksta ili na drugim istovrsnim primjerima ispituje poznavanje deklinacije i konjugacije te strukturu rečenice.

 1. LATINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preduvjet upisa ovog studija je predznanje jezika. Studij mogu upisati pristupnici koji su latinski jezik učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Ispunjavanje preduvjeta učenja latinskog jezika u srednjoj školi ustanovljuje se izravno u NISpVu sustavu. Ukoliko pristupnik nije učio latinski jezik najmanje dvije godine u srednjoj školi, a učio je latinski jezik najmanje dvije godine u osnovnoj školi, tada ispunjavanje preduvjeta dokazuje odgovarajućim svjedodžbama iz osnovne škole koje mora predati tijekom prijave za test intelektualnih sposobnosti na Filozofskom fakultetu. Mogu se priložiti i neovjerene kopije svjedodžbi uz donošenje originala na uvid tijekom prijave.

Ostali pristupnici koji nemaju zadovoljen prethodno opisani preduvjet, a žele upisati ovaj studij, moraju na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja iz latinskog jezika.

Priprema za ispit predznanja iz latinskog jezika

Ispit predznanja iz latinskoga jezika polaže se isključivo u usmenom obliku. Na ispitu se provjerava osnovno poznavanje latinske morfologije:

 • čitanje teksta iz nekog od propisanih udžbenika (provjera naglasaka)
 • poznavanje latinske morfologije (imenice, glagoli, zamjenice)
 • razumijevanje pročitanog teksta

Literatura – bilo koji od sljedećih udžbenika i priručnika:

 • J. Bagarić, Linguae Latinae elementa, Zagreb: Školska knjiga
 • Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
 • P. Knezović, Li La disco, Zagreb: Školska knjiga
 • Z. Milanović, Hereditas linguae Latinae, Zagreb: Zrno-Print
 • D. Salopek, Z. Šešelj, D. Škiljan, Orbis Romanus I, Zagreb: Školska knjiga

Struktura ispita predznanja iz latinskog jezika

 • korektno čitanje predočenog teksta.
 • razumijevanje pročitanog teksta i sposobnost prevođenja.
 • poznavanje oblika deklinacije i konjugacije i raspoznavanje dijelova jednostavnijih rečenica.

Izgled ispita predznanja iz latinskog jezika

Ispit predznanja je usmeni. Pristupnik treba korektno pročitati zadani tekst i prevesti ga. Nastavnik na riječima iz teksta ili na drugim istovrsnim primjerima ispituje poznavanje deklinacije i konjugacije te strukturu rečenice.

 1. GERMANISTIKA

Preduvjet upisa ovog studija je položen njemački jezik na državnoj maturi (niža ili viša razina) što se evidentira izravno u NISpVu sustavu ili potvrda Deutsches Sprachdiplom 1 ili Deutsches Sprachdiplom 2 ili svjedodžba certificirane škole stranih jezika o znanju njemačkog jezika razine B1 ili više (na obrascu Narodnih novina 14-02).

Napomene:

Priznavanje ekvivalenta ispita predznanja

Ukoliko je pristupnik kao preduvjet položio državnu maturu za potrebni jezik koja se priznaje kao ekvivalent ispita predznanja to se evidentira izravno preko sustava postani-student.hr (NISpVU).

Diplome koje se za pojedine studije priznaju kao ekvivalent ispitu predznanja jezika predaju se uz ispunjeni obrazac tijekom prijava za test intelektualnih sposobnosti na Filozofskom fakultetu (termini).

Za priznavanje ekvivalenta ispita predznanja nije potrebno izvršiti uplatu za ispit predznanja, već kao svi ostali pristupnici samo za test intelektualnih sposobnosti.

Ispiti predznanja položeni prijašnjih godina

Pristupnici koji su na Filozofskom fakultetu položili ispit predznanja iz određenog stranog ili klasičnog jezika, 2017. ili 2018. godine ne moraju ponovno polagati taj ispit. Takvi pristupnici trebaju na prijavnom listu za test intelektualnih sposobnosti na predviđenom mjestu označiti koje godine su položili dotični ispit predznanja. Provjeru istinitosti podataka obaviti će Fakultet. Za priznavanje ispita predznanja položenih prijašnjih godina nije potrebno napraviti uplatu za ispit predznanja.