Predznanje jezika (preduvjet)

Za studij anglistike kao preduvjet upisa pristupnici moraju obavezno na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja engleskog jezika (nema ekvivalenta ispitu). Osim toga propisano je i obavezno polaganje državne mature iz engleskog jezika na višoj razini (A) uz prag riješenosti testa od 80%.

Uvjete za upis studija anglistike možete vidjeti ovdje. Detaljnije o pripremi za ispit predznanja iz engleskog jezika možete vidjeti ovdje.

Za studij germanistike kao preduvjet upisa tog studija potreban je položen njemački jezik na državnoj maturi (niža ili viša razina) ili potvrda Deutsches Sprachdiplom 1 ili Deutsches Sprachdiplom 2 ili potvrda certificirane škole stranih jezika o znanju njemačkog jezika barem na razini B1. Diplome za priznavanje predznanja njemačkog jezika predaju se tijekom prijava za test intelektualnih sposobnosti na Filozofskom fakultetu (termini).

Pristupnici koji žele upisati francuski jezik i književnost te španjolski jezik i književnost moraju, položiti državnu maturu na višoj razini (A) iz tog jezika ili na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja iz tih jezika ili priložiti potvrdu za priznavanje ekvivalenta ispitu.

Za studij klasičnih jezika također se traži predznanje. Na studij grčkog jezika i književnosti i latinskog jezika i književnosti mogu se upisati pristupnici koji su te jezike učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Ostali pristupnici koji žele upisati te studije moraju na Filozofskom fakultetu položiti ispit predznanja iz tih jezika.

Ispiti predznanja stranih i klasičnih jezika

Položeni ispit predznanja stranog ili klasičnog jezika je eliminacijski uvjet za upis tih studijskih programa na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, ukoliko pristupnik ne neki drugi propisani način nije u mogućnosti priložiti dokaz jezičnih znanja nužnih za uspješno studiranje tih studijskih programa.

Diplome, svjedodžbe i natjecanja koje se priznaju umjesto položenog ispita predznanja za pojedini jezik navedene su kao ekvivalentni ispiti. Za engleski jezik nema ekvivalenta ispitu.

Priznavanje tih diploma, svjedodžbi i natjecanja za francuski i španjolski jezik potrebno je zatražiti tijekom prijava za ispite predznanja stranih jezika (termini). Ukoliko pristupnik traži priznavanje ispita predznanja prilaganjem odgovarajuće diplome ili je položio državnu maturu na višoj razini (A) za traženi jezik te ne izlazi na ispit predznanja, tada ne treba uplatiti troškove ispita predznanja. Naknadno podnesene diplome i potvrde neće se uzimati u obzir.

Ukoliko je pristupnik kao preduvjet položio državnu maturu na višoj razini (A) za potrebni jezik to se evidentira izravno preko NISpVU sustava.

Za engleski jezik polaganje ispita predznanja je obavezno, bez obzira na položenu državnu maturu iz engleskog jezika na višoj razini (A) uz prag riješenosti testa od 80%.

Ispit predznanja iz latinskog i/ili grčkog jezika moraju položiti oni pristupnici koji te jezike nisu učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Ispunjavanje preduvjeta učenja grčkog i/ili latinskog jezika u srednjoj školi ustanovljuje se izravno u NISpVu sustavu. Ukoliko pristupnik nije učio grčki i latinski jezik najmanje dvije godine u srednjoj školi, a učio je te jezike najmanje dvije godine u osnovnoj školi, tada ispunjavanje preduvjeta dokazuje odgovarajućim svjedodžbama iz osnovne škole koje mora predati tijekom prijave za test intelektualnih sposobnosti na Filozofskom fakultetu. Mogu se priložiti i neovjerene kopije svjedodžbi uz donošenje originala na uvid tijekom prijave.

Pristupnici koji su položili ispit predznanja iz određenog stranog ili klasičnog jezika godine 2015. ili 2016. ne moraju ponovno polagati taj ispit. Takvi pristupnici trebaju na prijavnom listu za test intelektualnih sposobnosti na predviđenom mjestu označiti koje godine su položili dotični ispit predznanja. Provjeru istinitosti podataka obaviti će Fakultet.

Za akademsku godinu 2017./2018. organizirat će se ispiti predznanja jezika za:

Ispit predznanja: Preduvjet za studij:
Engleski jezik (obavezan) Anglistika
Francuski jezik Francuski jezik i književnost
Španjolski jezik Španjolski jezik i književnost
Grčki jezik Grčki jezik i književnost
Latinski jezik Latinski jezik i književnost

Cijena ispita predznanja: 100 kuna PO ISPITU.

Prijave za ispite predznanja jezika primaju se u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta:

Za sve jezike od 29. svibnja do 2. lipnja 2017. godine od 9 do 19 sati.

Prijave za ispite predznanja jezika primat će se isključivo u navedenim rokovima.

Kod prijave ispita predznanja pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 1. Ispunjeni obrazac prijave za ispit predznanja i/ili priznavanje ekvivalenta ispitu (dostupan je ovdje).
 2. Potvrde za dokazivanje prava na priznavanje ekvivalenta ispitu (ukoliko ih posjeduju)
 3. Uplatnicu s uplaćenim troškovima ispita predznanja na ime pristupnika u iznosu od 100,00 kuna za svaki prijavljeni ispit na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Ispit predznanja jezika 2017.“, a u pozivu na broj odobrenja upišite “1019 – OIB pristupnika“.
  Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje.
  Za priznavanje ekvivalenta ispita nije potrebno izvršiti uplatu.

Termine prijava za ispite predznanja i ispita možete vidjeti ovdje.

Ispiti se mogu polagati samo u navedenim terminima. Rezultati ispita predznanja bit će objavljeni najkasnije dva dana nakon ispita na oglasnoj ploči Filozofskog fakulteta te na internetskoj stranici Fakulteta.

1. ENGLESKI JEZIK

Uvjete za upis studija anglistike možete vidjeti ovdje.

Pripreme za ispit predznanja iz engleskog jezika možete vidjeti ovdje.

2. FRANCUSKI JEZIK

Ekvivalent ispita

Ispit predznanja iz francuskog jezika ne moraju polagati oni pristupnici koji su osvojili jedno od tri prva mjesta na državnim natjecanjima iz francuskog jezika u srednjoj školi ili položili državnu maturu iz francuskog jezika na višoj razini (A). Polaganja ispita također su oslobođeni pristupnici koji su položili međunarodno priznate ispite iz francuskoga jezika, DELF ili DALF razine A2 ili više.

Priprema za ispit predznanja iz francuskog jezika

Ispit predznanja iz francuskog jezika polaže se isključivo u pisanom obliku. Testiranjem se provjerava znanje jezika propisano srednjoškolskim obrazovanjem.

Literatura:

 • Rousseau, P., Ehricke, N., Početni tečaj francuskog jezika. Komunikacijski jezični paket, PONS – Ernst Klett Sprachen, Zagreb, 2005.
 • Rousseau, P., Sanger A., PONS – napredni tečaj francuskog jezika (lekcije 1 – 6)

Struktura ispita predznanja iz francuskog jezika

 • poznavanje osnovnog vokabulara i osnovnih gramatičkih struktura francuskoga jezika.

Izgled ispita predznanja iz francuskog jezika

Možete pogledati ovdje (PDF format).

3. ŠPANJOLSKI JEZIK

Ekvivalent ispita

Ispit predznanja ne moraju polagati oni pristupnici koji su osvojili jedno od tri prva mjesta na državnom natjecanju iz španjolskoga jezika u srednjoj školi ili položili državnu maturu iz španjolskog jezika na višoj razini (A), kao ni pristupnici koji su u posljednje dvije godine sudjelovali na Međunarodnom jezičnom natjecanju iz španjolskog (World Language Competition). Polaganja ovog ispita također su oslobođeni pristupnici koji su položili međunarodno priznati ispit iz španjolskoga jezika DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) razine B1 ili više.

Priprema za ispit predznanja iz španjolskog jezika

Ispit predznanja iz španjolskoga jezika polaže se isključivo u pisanom obliku. Na ispitu iz španjolskog jezika provjerit će se poznavanje najosnovnijih gramatičkih struktura španjolskog jezika, i to u okviru propisane srednjoškolske literature.

Literatura:

 • V. Vinja, Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb – poglavlja 1-30, 32-35, 60-91, 101-114, 129-143, 207-228.
 • Udžbenici za učenje španjolskog jezika propisani od strane MZOŠ-a

Struktura ispita predznanja iz španjolskog jezika

Ispit predznanja iz španjolskog jezika sastoji se od 5 cjelina:

 1. Ortografija, naglašavanje riječi i dijeljenje na slogove
 2. Funkcije jezika
 3. Razumijevanje pročitanog teksta
 4. Gramatika
 5. Vokabular

Izgled ispita predznanja iz španjolskog jezika

Možete pogledati ovdje (PDF format).

4. GRČKI JEZIK

Ekvivalent ispita

Ispit predznanja ne moraju položiti oni pristupnici koji su grčki jezik učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Ispunjavanje preduvjeta učenja grčkog jezika u srednjoj školi ustanovljuje se izravno u NISpVu sustavu.

Ukoliko pristupnik nije učio grčki jezik najmanje dvije godine u srednjoj školi, a učio je grčki jezik najmanje dvije godine u osnovnoj školi, tada ispunjavanje preduvjeta dokazuje odgovarajućim svjedodžbama iz osnovne škole koje mora predati tijekom prijave za test intelektualnih sposobnosti na Filozofskom fakultetu. Mogu se priložiti i neovjerene kopije svjedodžbi uz donošenje originala na uvid tijekom prijave.

Priprema za ispit predznanja iz grčkog jezika

Ispit predznanja iz grčkoga jezika polaže se isključivo u usmenom obliku i traje 30 minuta. Na ispitu se provjerava osnovno poznavanje grčke morfologije:

 • poznavanje grčkog alfabeta, znakova za čitanje i naglasaka, te korektno čitanje teksta koji će biti predočen na ispitu;
 • poznavanje O- i A- deklinacije, te aktivnog i mediopasivnog indikativa i imperativa prezenta glagola na – ω
 • sposobnost prevođenja s grčkoga na hrvatski sintagmi i kraćih rečenica iz zadanog teksta. Literatura:
 • Sabadoš – Sironić -Zmajlović, Grčka vježbenica, ŠK, Zagreb, str. 3-5 i 6-8 (vježbe 1-3, 9-10; komentar str. 71-79), ili
 • Dukat, Manthano, Alfa, Zagreb, ili
 • Martinić-Jerčić, Matković Prometej, ŠK, Zagreb;
 • Musić-Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, str. 18-26

Struktura ispita predznanja iz grčkog jezika

 • korektno čitanje predočenog teksta.
 • razumijevanje pročitanog teksta i sposobnost prevođenja.
 • poznavanje oblika deklinacije i konjugacije i raspoznavanje dijelova jednostavnijih rečenica.

Izgled ispita predznanja iz grčkog jezika

Ispit predznanja je usmeni. Pristupnik treba korektno pročitati zadani tekst i prevesti ga. Nastavnik na riječima iz teksta ili na drugim istovrsnim primjerima ispituje poznavanje deklinacije i konjugacije te strukturu rečenice.

5. LATINSKI JEZIK

Ekvivalent ispita

Ispit predznanja ne moraju položiti oni pristupnici koji su latinski jezik učili u osnovnoj ili srednjoj školi najmanje dvije godine. Ispunjavanje preduvjeta učenja latinskog jezika u srednjoj školi ustanovljuje se izravno u NISpVu sustavu.

Ukoliko pristupnik nije učio latinski jezik najmanje dvije godine u srednjoj školi, a učio je latinski jezik najmanje dvije godine u osnovnoj školi, tada ispunjavanje preduvjeta dokazuje odgovarajućim svjedodžbama iz osnovne škole koje mora predati tijekom prijave za test intelektualnih sposobnosti na Filozofskom fakultetu. Mogu se priložiti i neovjerene kopije svjedodžbi uz donošenje originala na uvid tijekom prijave.

Priprema za ispit predznanja iz latinskog jezika

Ispit predznanja iz latinskoga jezika polaže se isključivo u usmenom obliku. Na ispitu se provjerava osnovno poznavanje latinske morfologije:

 • čitanje teksta iz nekog od propisanih udžbenika (provjera naglasaka)
 • poznavanje latinske morfologije (imenice, glagoli, zamjenice)
 • razumijevanje pročitanog teksta

Literatura – bilo koji od sljedećih udžbenika i priručnika:

 • J. Bagarić, Linguae Latinae elementa, Zagreb: Školska knjiga
 • Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
 • P. Knezović, Li La disco, Zagreb: Školska knjiga
 • Z. Milanović, Hereditas linguae Latinae, Zagreb: Zrno-Print
 • D. Salopek, Z. Šešelj, D. Škiljan, Orbis Romanus I, Zagreb: Školska knjiga

Struktura ispita predznanja iz latinskog jezika

 • korektno čitanje predočenog teksta.
 • razumijevanje pročitanog teksta i sposobnost prevođenja.
 • poznavanje oblika deklinacije i konjugacije i raspoznavanje dijelova jednostavnijih rečenica.

Izgled ispita predznanja iz latinskog jezika

Ispit predznanja je usmeni. Pristupnik treba korektno pročitati zadani tekst i prevesti ga. Nastavnik na riječima iz teksta ili na drugim istovrsnim primjerima ispituje poznavanje deklinacije i konjugacije te strukturu rečenice.