Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2023.

Slanje prijava poštom

Kandidati koji prijavljuju ispite predznanja ili trebaju predati dokumentaciju za priznavanje ekvivalenta ispita šalju svoje prijave ISKLJUČIVO preporučenom poštom.
Bit će zaprimljene samo prijave s potpunom dokumentacijom poslane do zaključno 6. rujna 2023. do 23.59 sati. (prema poštanskoj evidenciji).

Adresa na koju se dokumentacija šalje:

Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Napomene su: 
– Prijava za ispit predznanja (navesti jezik) jezika
– Za razredbeni postupak – dodatni bodovi’
– Upis paralelnog studija
– Prijava – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske
– Razredbeni postupak – posebna kvota za državljane Ukrajine

Potvrdu o primitku prijave za ispit predznanja dobit ćete povratno poštom na adresu koju ste naveli na poslanom obrascu prijave. Ako vam potvrda o primitku prijave za ispit ne dođe poštom, tada se morate pobrinuti da ju preuzmete najkasnije na dan ispita 2 sata prije početka ispita predznanja u Info-centru Filozofskog fakulteta.

Potvrdu o primitku prijave pažljivo čuvajte!

Bez potvrde o primitku prijave za ispit i bez identifikacijskih dokumenata kandidat ne može pristupiti ispitu. Na potvrdi se nalazi i redni broj prijave kandidata pod kojim će biti objavljeni njegovi rezultati ispita.

Kandidatima koji šalju diplome za priznavanje ekvivalenta ispita predznanja preporučamo da šalju ovjerene kopije umjesto originala diploma.

Exit mobile version