Slanje prijava poštom

Kandidati koji prijavljuju ispite predznanja ili predaju dokumentaciju za priznavanje ekvivalenta ispita svoje prijave mogu poslati i poštom.

Ako svoju dokumentaciju ne možete u Studentsku službu predati osobno niti to može učiniti netko umjesto vas prijavu možete poslati poštom na adresu Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb s naznakom ‘Za razredbeni postupak’. Bit će zaprimljene samo prijave s potpunom dokumentacijom poslane do 26.06.2020. do 23:59 sati (prema poštanskoj evidenciji). U slučaju slanja prijave poštom, potvrdu o primitku prijave za ispit predznanja dobit ćete povratno poštom na adresu koju ste naveli na poslanom obrascu prijave. Ako vam potvrda o primitku prijave za ispit ne dođe poštom, tada se morate pobrinuti da ju preuzmete najkasnije na dan ispita 2 sata prije početka ispita predznanja u Info-centru Filozofskog fakulteta.

Potvrdu o primitku prijave pažljivo čuvajte!

Bez potvrde o primitku prijave za ispit i bez identifikacijskih dokumenata kandidat ne može pristupiti ispitu. Na potvrdi se nalazi i redni broj prijave kandidata pod kojim će biti objavljeni njegovi rezultati ispita.

Kandidatima koji šalju diplome za priznavanje ekvivalenta ispita predznanja preporučamo da šalju ovjerene kopije umjesto originala diploma.