Slanje prijava poštom

Kandidati koji prijavljuju ispite predznanja (za studij anglistike obavezno) ili predaju dokumentaciju za priznavanje ekvivalenta ispita ili prijavljuju testiranja intelektualnih sposobnosti za studij psihologije svoje prijave mogu poslati i poštom.

Ako ni u kojem slučaju svoju dokumentaciju ne možete u Studentsku službu predati osobno niti to može učiniti netko umjesto vas prijavu možete poslati poštom na adresu Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb s naznakom ‘Za razredbeni postupak’. Bit će zaprimljene samo prijave s potpunom dokumentacijom poslane do 26.06.2020. do 23:59 sati (prema poštanskoj evidenciji). U slučaju slanja prijave poštom, potvrdu o primitku prijave za testiranje dobit ćete povratno poštom na adresu koju ste naveli na poslanom obrascu prijave. Ako vam potvrda o primitku prijave za testiranje ne dođe poštom, tada se morate pobrinuti da ju preuzmete najkasnije na dan ispita/testiranja 2 sata prije početka ispita predznanja odnosno testa intelektualnih sposobnosti u Info-centru Filozofskog fakulteta.

Potvrdu o primitku prijave pažljivo čuvajte!

Bez potvrde o primitku prijave za ispit/testiranje i bez identifikacijskih dokumenata kandidat ne može pristupiti ispitu/testiranju. Na potvrdi se nalazi i redni broj prijave kandidata pod kojim će biti objavljeni njegovi rezultati ispita/testiranja.