Istaknuto

Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2020.

Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku nalaziti će se na ovim web stranicama. Web stranica ažurirat će se kada budu dostupne informacije o razredbenom postupku i upisima na preddiplomske studije u novu akademsku godinu 2020/2021.

Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na adresi e-pošte: info-centar@ffzg.hr.

Obavijest

Na web stranicama postani-student ažurirani su kriteriji upisa u novu akademsku godinu 2020/21. za Filozofski fakultet.

Provjerite kriterije upisa za pojedine studije za ispravnu prijavu ispita Državne mature. Informacije o terminima prijava i uvjetima polaganja ispita predznanja i dodatnih provjera za neke od studija bit će uskoro objavljene na web staranicama Filozofskog fakulteta.