Istaknuto

Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2018.

Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku nalaze se na ovim web stranicama. Web stranica ažurirat će se s novim informacijama i eventualnim promjenama. Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, pa preporučamo da web stranicu posjetite u više navrata prije svake faze razredbenog postupka.

Podaci o uvjetima upisa i načinu bodovanja pojedinih postignuća za upis u studijske programe Filozofskoga fakulteta dostupni su na stranicama http://www.postani-student.hr. (studijski programi)

Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na adresi e-pošte: info-centar@ffzg.hr.

Informacije o razredbenom postupku na internetskom forumu Filozofskog fakulteta, namijenjenom komunikaciji studenata i budućih studenata Filozofskog fakulteta, nisu službene te Filozofski fakultet za njih ne snosi nikakvu odgovornost.

Završene su fizičke prijave za razredbeni postupak

U petak, 25. svibnja 2018. u 19.00 sati završen je fizički dio prijava za razredbeni postupak za upis na preddiplomske studije u ak. god. 2018./2019.

Prihvatit će se još jedino prijave poslane preporučenim poštanskim pošiljkama do 23.59 sati u petak, 25. svibnja 2018. sukladno uputama u prethodnoj objavi.

Kandidatkinje i kandidati koji su predali ili poslali nepotpunu dokumentaciju bit će kontaktirani telefonom i/ili e-poštom kako bi imali priliku ispraviti nedostatke.

Slanje prijava poštom

Obavijest za kandidatkinje i kandidate koji nisu u mogućnosti fizički doći na prijavu u Studentsku službu Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb u vrijeme prijava od 21. do 25. svibnja 2018. od 9 do 19h:

Svoje prijavne listove, prateću dokumentaciju možete poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

(napomena: Prijave za razredbeni postupak)

Ivana Lučića 3, 10000 ZAGREB

Prije slanja pošiljke svakako se javite u Informativni centar FFZG i provjerite imate li sve potrebne dokumente i potvrde:

Informativni centar Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Prijave za kandidate u kvoti Hrvati izvan RH – 28.05. do 01.06.2018.

Prijave za kandidate u kvoti Hrvati izvan RH obavljaju se isključivo poštom upućenom na adresu: Informativni centar Filozofskoga fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb s napomenom: „Prijava – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske“. Za ljetni razredbeni rok prijave se primaju od ponedjeljka, 28. svibnja 2018. do uključivo petka, 1. lipnja 2018. Opširnije informacije: http://upisi.ffzg.unizg.hr/kvota-za-hrvate-izvan-republike-hrvatske/

Prijave u Studentskoj službi FFZG

Sukladno uputama na stranici Postupak prijave, prijave za testiranje u ljetnom razredbenom roku, predznanje jezika i ispit iz trećeg stranog jezika primaju se od 21. svibnja do 25. svibnja 2018. od 9 do 19 sati u Studentskoj službi. Sve termine možete vidjeti ovdje. Prijave za test intelektualnih sposobnosti primat će se isključivo u navedenim rokovima. Svakako prije dolaska na Fakultet provjerite i stranice Uplatnice te Prijavni listovi.

Smanjivanje kvote za studijski program Judaistika za ak.god. 2018/2019.

Budući da je na sjednici održanoj 7. ožujka 2018. Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izmijenilo upisnu kvotu za studij JUDAISTIKE u ak. god. 2018/2019. na 0 (nula), sve online prijave podnijete putem sustava postani-student.hr za taj studijski program bit će automatski uklonjene. Umjesto tog studija, kandidati trebaju odabrati neki od 44  preddiplomska studijska programa iz ponude Fakulteta.

Paralelni preddiplomski studij (za upisane studente!)

Iznimno uspješnom studentu (koji već studira na nekom preddiplomskom studiju) može se odobriti upis još jednog paralelnog preddiplomskoga studija ako zadovolji uvjete predviđene za upis na studij. Opširnije o uvjetima, postupku podnošenja molbe, terminima, prijavi i upisu na paralelni studij pogledajte na stranici Paralelni studij.