logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Razredbeni postupak 2014.

Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku nalazit će se na ovim web stranicama. Web stranica ažurirat će se s novim informacijama i eventualnim promjenama. Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, pa preporučamo da web stranicu posjetite u više navrata prije svake faze razredbenog postupka.

Podaci o uvjetima upisa i načinu bodovanja pojedinih postignuća za upis u studijske programe Filozofskoga fakulteta dostupni su na stranicama http://www.postani-student.hr. (studijski programi)

Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 6120-013 i 6120-203 ili na e-mail adresi: info-centar@ffzg.hr.

Informacije o razredbenom postupku na internetskom forumu FF-a, namijenjenom komunikaciji studenata i budućih studenata Filozofskog fakulteta, nisu službene te Filozofski fakultet za njih ne snosi nikakvu odgovornost.

Objavljeno: 25.03.2014.

Podnošenje molbi za paralelni preddiplomski studij

Posebno nadarenom studentu Fakultet može izuzetno odobriti studiranje još jednog studija. Prosjek ocjena ne smije biti manji od 4,00 (odluka Rektorskog kolegija, prema Statutu Sveučilišta čl. 54. st. 2. i čl. 58. st. 2.). Svi pristupnici koji žele upisati paralelni studij moraju predati molbu dekanu Filozofskog fakulteta zajedno s ovjerenim prijepisom ocjena s Fakulteta koji studiraju. Rok za predaju molbi je od 26. do 29. svibnja 2014. Molbe se predaju u Urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (I. Lučića 3).

Uz obvezu redovnog izvršavanja studentskih obveza, minimalni broj položenih ECTS bodova za odobravanje paralelnog studija mora iznositi 55 ECTS-a. Molbe s manje od 55 ECTS položenih bodova neće se uzimati u obzir.

Molbe će biti riješene, a popis kandidata i rješenja objavljen najkasnije 4. lipnja 2014. na fakultetskoj oglasnoj ploči i internetskoj stranici Fakulteta http://www.ffzg.unizg.hr. Žalbe na rješenja molbu mogu se predati u Urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta do 6. lipnja 2014. Studenti koji žele upisati neki od programa Filozofskoga fakulteta kao paralelni studij moraju prijaviti željene studijske programe na stranicama Središnjeg prijavnog ureda http://www.postani-student.hr, prijaviti se za testiranje intelektualnih sposobnosti koje provodi Filozofski fakultet u sklopu razredbenog postupka i ispuniti sve kriterije koje je propisalo Sveučilište u Zagrebu. Upisat će se moći samo oni studenti koji prema navedenim kriterijima i plasmanom na razredbenom postupku steknu pravo upisa te imaju pozitivno riješenu molbu za paralelni studij.

Objavljeno: 25.03.2014.