Istaknuto

Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2018.

Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku nalaze se na ovim web stranicama. Web stranica ažurirat će se s novim informacijama i eventualnim promjenama. Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, pa preporučamo da web stranicu posjetite u više navrata prije svake faze razredbenog postupka.

Podaci o uvjetima upisa i načinu bodovanja pojedinih postignuća za upis u studijske programe Filozofskoga fakulteta dostupni su na stranicama http://www.postani-student.hr. (studijski programi)

Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na adresi e-pošte: info-centar@ffzg.hr.

Informacije o razredbenom postupku na internetskom forumu Filozofskog fakulteta, namijenjenom komunikaciji studenata i budućih studenata Filozofskog fakulteta, nisu službene te Filozofski fakultet za njih ne snosi nikakvu odgovornost.

Postupak upisa

Termini upisa:

  • četvrtak, 20.09.2018. od 09.00 do 13.00h u dvorani D7

Pristupnik na upis mora donijeti:

  1. dvije (2) fotografije u boji, dimenzija 40x60mm (za indeks i matični list)
  2. identifikacijski dokument s fotografijom (osobna iskaznica ili putovnica)
  3. uplatnicu s uplaćenim troškovima upisnog kompleta (indeks, upisni list, prijavni list, studentsku iskaznicu (SmartX), iskaznicu za knjižnicu, ugovor) na ime pristupnika u iznosu od 400,00 kuna na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Upisni komplet za 2018./2019.“, model plaćanja HR00, a u poziv na broj primatelja upišite “1008 – OIB pristupnika“. Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje. Samo oni pristupnici koji već posjeduju studentsku iskaznicu (SmartX) izdanu od Filozofskog fakulteta uplaćuju iznos od 350,00 kuna.
  4. Pristupnici koji su već bili upisani na neki fakultet u RH ili ponovo upisuju prvu godinu preddiplomskog studija na Filozofskom fakultetu jer mijenjaju upisani studij ili kombinaciju studija, sami snose troškove studiranja. Iznos školarine za prvu godinu studija u iznosu 7.200 kuna treba biti uplaćen odjednom ili u dvije jednake rate na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Školarina za 2018./2019.“, model plaćanja HR00, a u poziv na broj primatelja upišite “1005 – OIB studenta“. Uplata prve rate u iznosu 3.600 kuna pri upisu. Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje. Uplata druge rate u iznosu 3.600 kuna tijekom upisa u ljetni semestar, a najkasnije do 1. ožujka 2019. Pristupnici koji su maturirali prije 2010., donose maturalnu svjedodžbu srednje škole koju su završili. Ukoliko niste sigurni trebate li plaćati svoj studij, na upis dođite bez uplate, pa će Vas djelatnici na upisima uputiti da izvršite uplatu ukoliko je to potrebno. Pristupnici koji ponovo upisuju prvu godinu studija na Filozofskom fakultetu jer mijenjaju upisani studij ili kombinaciju studija, osim uplate prve rate školarine, također moraju imati podmirene sve financijske obaveze prema Fakultetu za prethodno razdoblje.
  5. Pristupnici koji su već bili upisani na neki drugi fakultet u RH, moraju donijeti potvrdu kojom jasno dokazuju da su ispisani sa prethodno upisanog studija. Oni koji u trenutku upisa ne budu imali potvrdu o ispisu s prethodnog studija moći će obaviti proceduru upisa, ali indeks će moći preuzeti u Studentskoj službi tek kada donesu tu potvrdu. Pristupnici koji ponovo upisuju prvu godinu studija na Filozofskom fakultetu jer mijenjaju upisani studij ili kombinaciju studija, ispis sa prethodnog studija obavit će istovremeno s upisom na novi studij. Na upis obavezno moraju donijeti stari indeks za potrebe provedbe ispisa sa starog studija.

Postupak upisa

  1. Pristupnik u jednom od navedenih termina dolazi na Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, u dvoranu D7 i predaje uplatnicu kao dokaz plaćenih troškova upisa i upisne dokumentacije. Oni pristupnici koji sami snose troškove studija, prilažu i dokaz o uplati prve rate školarine za prvu godinu studija u iznosu 3.600 kuna.
  2. Nakon što je preuzeo indeks, upisnu dokumentaciju i ugovor, pristupnik treba u dvorani D7 uredno popuniti indeks i upisne obrasce.
  3. Prije izlaska iz dvorane pristupnik preuzima podatke za AAI@EduHr korisnički račun, s kojima se može registrirati za iskaznicu za knjižnicu te se fotografira za studentsku iskaznicu (Smart X).
  4. Iza toga, indeks, sve potrebne uplatnice i upisne obrasce predaje u Studentsku službu na ovjeru te glavnoj tajnici na potpis, čime završava administrativni dio upisa.

Važno upozorenje: Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, ta osoba mora imati punomoć za zastupanje pristupnika kod upisa, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Obavijest pristupnicima – postani-student.hr

Podaci o ostvarenim bodovima s testa intelektualnih sposobnosti, ispunjavanju dodatnih uvjeta za pojedine studije i priznavanju dodatnih bodova  koje obavlja Fakultet, uneseni su u sustav Postani-student.hr u petak, 14. rujna 2018. u 15.30h.

Provjerite svoje unesene podatke, pa ako nešto nije uneseno ili još niste dostavili nedostajuću dokumentaciju za priznavanje, što prije se javite u Informativni centar Filozofskog fakulteta (radnim danom od 9 do 14 sati) na e-mail adresu: info-centar@ffzg.hr ili na telefon (01) 4092-013 i 4092-203.

Žalbe na razredbeni postupak u jesenskom roku

Žalbe na razredbeni postupak u jesenskom roku mogu se uručiti u Urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta, najkasnije do četvrtka, 13. rujna 2018. do 10 sati. Obrazac za žalbu možete preuzeti ovdje (Adobe PDF format).

Uvid u rezultate testa za one koji su to zatražili bit će u Vijećnici fakulteta u četvrtak, 13. rujna 2018. u 14:00 sati.

Uvid u rezultate testa može dobiti samo pristupnik osobno.