Razredbeni postupak – posebna kvota za državljane Ukrajine

Prijave za razredbeni postupak, dodatne provjere posebnih znanja i sposobnosti za državljane Ukrajine

Pravo upisa u statusu redovitih studenata u upisnoj kvoti za strane državljane mogu ostvariti osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da imaju već ostvareno priznavanje stečene
kvalifikacije odgovarajuće razine ili je utvrđena mogućnost priznavanja iste te uz uvjet da prijeđu razredbeni prag i zadovolje dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za odgovarajuće studijske programe.
Prijeđenim razredbenim pragom smatrat će se položeni svi ispiti koje je sastavnica utvrdila kao obvezne za upis ovih pristupnika. Mogući dodatni preduvjeti i kriteriji upisa navedeni su u Posebnom dijelu natječaja.

Prijave ovih pristupnika obavljaju se putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU u rokovima koji su određeni pri navedenom sustavu.