Smanjivanje kvote za studijski program Judaistika za ak.god. 2018/2019.

Budući da je na sjednici održanoj 7. ožujka 2018. Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izmijenilo upisnu kvotu za studij JUDAISTIKE u ak. god. 2018/2019. na 0 (nula), sve online prijave podnijete putem sustava postani-student.hr za taj studijski program bit će automatski uklonjene. Umjesto tog studija, kandidati trebaju odabrati neki od 44  preddiplomska studijska programa iz ponude Fakulteta.

Prijave studijskih programa putem sustava postani-student.hr

Prijave za razredbeni postupak koje se obavljaju elektroničkim putem u Nacionalnom informacijskom sustavu za prijave na visoka učilišta (NISpVU  – postani-student.hr) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, za ljetni razredbeni rok se primaju od četvrtka, 1. veljače 2018.  do uključivo petka, 18. svibnja 2018.

U sklopu razredbenog postupka pristupnici obavezno moraju prijaviti i pristupiti testu intelektualnih sposobnosti koji organizira Filozofski fakultet. Da bi mogli pristupiti testiranju, koje predstavlja obavezni dio razredbenog postupka za upis na Filozofski fakultet, pristupnici se, osim prijave elektroničkim putem u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU  postani-student.hr) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, obavezno trebaju prijaviti i u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta. Opširnije informacije na stranici Postupak prijave.