Promjena jednog dvopredmetnog studija

Studentima dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta, koji kroz razredbeni postupak kandidiraju za ponovni upis s ciljem promjene jednog dvopredmetnog studijskog programa, Fakultet može u NISpVU sustavu omogućiti prijavu za razredbeni postupak na samo jedan dvopredmetni studij uz zadržavanje prava studija na drugom već upisanom dvopredmetnom studiju.

Svi pristupnici koji kroz razredbeni postupak žele promijeniti jedan od već upisanih dvopredmetnih studija moraju predati molbu. U molbi uz osnovne podatke (ime, prezime, OIB, broj indeksa, podaci za kontakt) obavezno moraju jasno naznačiti koji od već upisanih dvopredmetnih studija žele nastaviti studirati (zadržati). Molbu možete preuzeti ovdje.

Molbe za zadržavanje studija biti će odobrene samo onim pristupnicima koji na studiju koji žele zadržati nisu izgubili pravo studija.

Osim prijave elektroničkim putem u NISpVU, kao i svi ostali pristupnici obavezno se trebaju prijaviti u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta u svrhu ponovnog testiranja koje provodi Filozofski fakultet.

Molbe se predaju zajedno sa prijavom za testiranje!

Upisat će se moći samo oni studenti koji prema ostalim kriterijima koji vrijede za sve pristupnike steknu pravo upisa na drugi željeni studij.

Promjena jednog studijskog programa jednaka je promjeni studija, pa za takve pristupnike koji steknu pravo upisa Ministarstvo ne snosi troškove studiranja te se mogu upisati samo uz plaćanje troškova studija.