Promjena jednog dvopredmetnog studija

Studentima dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta, koji kroz razredbeni postupak kandidiraju za ponovni upis s ciljem promjene jednog dvopredmetnog studijskog programa, Fakultet može u sustavu postani-student.hr (NISpVU) omogućiti prijavu za razredbeni postupak na samo jedan dvopredmetni studij uz zadržavanje prava studija na drugom već upisanom dvopredmetnom studiju.

Svi kandidati koji kroz razredbeni postupak žele promijeniti jedan od već upisanih dvopredmetnih studija moraju predati molbu. U molbi za zadržavanje jednog dvopredmetnog studija uz osnovne podatke (ime, prezime, OIB, broj indeksa, podaci za kontakt) obavezno moraju jasno naznačiti koji od već upisanih dvopredmetnih studija žele nastaviti studirati (zadržati). Molbu možete preuzeti ovdje.

Molbe za zadržavanje studija bit će odobrene samo onim kandidatima koji na studiju koji žele zadržati nisu izgubili pravo studija.

Osim prijave elektroničkim putem u sustav postani-student.hr (NISpVU), obavezno trebaju predati molbu. Molba se može predati mailom na adresu Info-centra (icentar@ffzg.hr) do zaključno 26.6.2020. ili u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta od 24. do 26.6.2020. od 9 do 16 sati.

Upisat će se moći samo oni studenti koji prema ostalim kriterijima koji vrijede za sve kandidate steknu pravo upisa na drugi željeni studij.

Promjena jednog studijskog programa jednaka je promjeni studija, pa za takve kandidate koji steknu pravo upisa Ministarstvo ne snosi troškove studiranja te se mogu upisati samo uz plaćanje troškova studija.