Završetak upisa na 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija

Dana 21.07.2017. u 15.00 završen je postupak upisa na preddiplomske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ljetnom roku za akademsku godinu 2017/2018. U skladu s tekstom Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskog studija u akademskoj godini 2017/2018. i popunjenosti upisnih mjesta, jesenski rok razredbenog postupka NEĆE SE ODRŽATI.

Postupak upisa

Termini upisa:

 • srijeda, 19.07.2017. od 09.00 do 18.00h u dvorani D7
 • četvrtak, 20.07.2017. od 09.00 do 18.00h u dvorani D7
 • petak, 21.07.2017. od 09.00 do 15.00h u dvorani D7

Pristupnik na upis mora donijeti:

 1. dvije (2) fotografije u boji, dimenzija 40x60mm (za indeks i matični list)
 2. identifikacijski dokument s fotografijom (osobna iskaznica ili putovnica)
 3. uplatnicu s uplaćenim troškovima upisnog kompleta (indeks, upisni list, prijavni list, studentsku iskaznicu (SmartX), iskaznicu za knjižnicu, ugovor) na ime pristupnika u iznosu od 400,00 kuna na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Upisni komplet za 2017./2018.“, model plaćanja HR00, a u poziv na broj primatelja upišite “1008 – OIB pristupnika“. Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje. Samo oni pristupnici koji već posjeduju studentsku iskaznicu (SmartX) izdanu od Filozofskog fakulteta uplaćuju iznos od 350,00 kuna.
 4. Pristupnici koji su već bili upisani na neki fakultet u RH ili ponovo upisuju prvu godinu preddiplomskog studija na Filozofskom fakultetu jer mijenjaju upisani studij ili kombinaciju studija, sami snose troškove studiranja. Iznos školarine za prvu godinu studija u iznosu 7.200 kuna treba biti uplaćen odjednom ili u dvije jednake rate na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Školarina za 2017./2018.“, model plaćanja HR00, a u poziv na broj primatelja upišite “1005 – OIB studenta“. Uplata prve rate u iznosu 3.600 kuna pri upisu. Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje. Uplata druge rate u iznosu 3.600 kuna tijekom upisa u ljetni semestar, a najkasnije do 1. ožujka 2018. Pristupnici koji su maturirali prije 2010., donose maturalnu svjedodžbu srednje škole koju su završili. Ukoliko niste sigurni trebate li plaćati svoj studij, na upis dođite bez uplate, pa će Vas djelatnici na upisima uputiti da izvršite uplatu ukoliko je to potrebno. Pristupnici koji ponovo upisuju prvu godinu studija na Filozofskom fakultetu jer mijenjaju upisani studij ili kombinaciju studija, osim uplate prve rate školarine, također moraju imati podmirene sve financijske obaveze prema Fakultetu za prethodno razdoblje.
 5. Pristupnici koji su već bili upisani na neki drugi fakultet u RH, moraju donijeti potvrdu kojom jasno dokazuju da su ispisani sa prethodno upisanog studija. Oni koji u trenutku upisa ne budu imali potvrdu o ispisu s prethodnog studija moći će obaviti proceduru upisa, ali indeks će moći preuzeti u Studentskoj službi tek kada donesu tu potvrdu. Pristupnici koji ponovo upisuju prvu godinu studija na Filozofskom fakultetu jer mijenjaju upisani studij ili kombinaciju studija, ispis sa prethodnog studija obavit će istovremeno s upisom na novi studij. Na upis obavezno moraju donijeti stari indeks za potrebe provedbe ispisa sa starog studija.

Postupak upisa

 1. Pristupnik u jednom od navedenih termina dolazi na Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, u dvoranu D7 i predaje uplatnicu kao dokaz plaćenih troškova upisa i upisne dokumentacije. Oni pristupnici koji sami snose troškove studija, prilažu i dokaz o uplati prve rate školarine za prvu godinu studija u iznosu 3.600 kuna.
 2. Nakon što je preuzeo indeks, upisnu dokumentaciju i ugovor, pristupnik treba u dvorani D7 uredno popuniti indeks i upisne obrasce.
 3. Prije izlaska iz dvorane pristupnik preuzima podatke za AAI@EduHr korisnički račun, s kojima se može registrirati za iskaznicu za knjižnicu te se fotografira za studentsku iskaznicu (Smart X).
 4. Iza toga, indeks, sve potrebne uplatnice i upisne obrasce predaje u Studentsku službu na ovjeru te glavnoj tajnici na potpis, čime završava administrativni dio upisa.

Važno upozorenje: Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, ta osoba mora imati punomoć za zastupanje pristupnika kod upisa, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Žalbe na razredbeni postupak

Žalbe na razredbeni postupak mogu se uručiti u urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta (soba D-01), najkasnije do utorka, 4.srpnja 2017. do 12 sati. Obrazac za žalbu možete preuzeti ovdje (Adobe PDF format).

Uvid u rezultate testa za one koji su to zatražili bit će u Vijećnici fakulteta u utorak, 4.srpnja 2017. u 15:00 sati za pristupnike čija prezimena počinju slovima od A do M te u 16:00 sati za pristupnike čija prezimena počinju slovima od N do Ž. Uvid u rezultate testa može dobiti samo pristupnik osobno.

Popisi pristupnika koji su položili ispite predznanja jezika

Popisi pristupnika koji su položili ispite predznanja su dostupni u PDF obliku:

 • Španjolski jezik – uvid u test ispita predznanja španjolskog jezika, za one koji nisu položili, bit će u petak, 30.06.2016. od 13:30 u sobi F-321.
 • Francuski jezik – uvid u test ispita predznanja francuskog jezika, za one koji nisu položili, bit će u petak, 30.06.2017. od 11:30 do 12:30 u sobi F-307.
 • Engleski jezik – uvid u test ispita predznanja engleskog jezika, za one koji nisu položili, bit će u petak, 30.06.2017. od 9:00 do 12:00 u sobi B-011.

Raspored ispita znanja trećeg stranog jezika

Provjere znanja trećeg stranog jezika održat će se u četvrtak, 29.06.2017. u zgradi Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3. Raspored za pojedine jezike:

 • Češki jezik – prostorija B206 u 13.00 sati
 • Francuski jezik – dvorana D1 u 13.00 sati
 • Japanski jezik – prostorija B102 u 13.00 sati
 • Mađarski jezik – prostorija B001 u 13.00 sati
 • Njemački jezik – dvorana D3 u 13.00 sati
 • Ruski jezik – prostorija C120 u 13.00 sati
 • Slovenski jezik – prostorija B218 u 13.00 sati
 • Španjolski jezik – dvorana D7 u 13.00 sati
 • Švedski jezik – prostorija B006 u 13.00 sati
 • Talijanski jezik – dvorana D2 u 13.00 sati
 • Turski jezik – prostorija B022 u 13.00 sati