Obavijest kandidatima

Na web stranicama postani-student ažurirani su kriteriji upisa u novu akademsku godinu 2022/23. za Filozofski fakultet.

Provjerite kriterije upisa za pojedine studije za ispravnu prijavu ispita Državne mature. Informacije o terminima prijava i uvjetima polaganja ispita predznanja i dodatnih provjera za neke od studija bit će uskoro objavljene na web staranicama Filozofskog fakulteta.