Produžetak roka za promjenu jednog dvopredmetnog studija

Produžuje se rok studentima dvopredmetnih studija Filozofskog fakulteta, koji kroz razredbeni postupak kandidiraju za ponovni upis s ciljem promjene jednog dvopremdetnog studijskog programa.

Krajnji rok za predaju dokumentacije je 4. srpnja u ponoć.

Sva dokumentacija se nalazi na poveznici