Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2020.

Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku nalaziti će se na ovim web stranicama. Web stranica ažurirat će se kada budu dostupne informacije o razredbenom postupku i upisima na preddiplomske studije u novu akademsku godinu 2020/2021.

Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 4092-013 i 4092-203 ili na adresi e-pošte: info-centar@ffzg.hr.