Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2023.

Prijave za razredbeni postupak, dodatne provjere posebnih znanja i sposobnosti za Hrvate izvan Republike Hrvatske (posebna kvota)

Prijave za razredbeni postupak, dodatne provjere posebnih znanja i sposobnosti za Hrvate izvan Republike Hrvatske (posebna kvota)

Prijave ovih pristupnika obavljaju se isključivo poštom upućenom na adresu: Informativni centar Filozofskoga fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb s napomenom: „Prijava – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske“. Za ljetni razredbeni rok prijave se primaju od 1. rujna do zaključno 11. rujna 2023. do 23.59 sati. Sukladno općem dijelu natječaja, ovi kandidati ne prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU, te se razredbeni postupak i rangiranje ovih kandidata također NEĆE provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU, već od strane Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Svi potrebni obrasci i upute bit će objavljeni na https://upisi.ffzg.unizg.hr/.

 

Prijave moraju sadržavati:

Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr)

– ispunjen prijavni obrazac

 

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

– dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane)

– dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)

– završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja

– potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)

– dokaz o promjeni prezimena, u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)

– potvrde o uplaćenim troškovima u sklopu prijave ukoliko polažu neki od ispita predznanja jezika

– u slučaju da prijavljuju studij španjolskog ili francuskog jezika i književnosti pristupnici mogu priložiti propisani ekvivalent ispita iz stranog jezika (točne ekvivalente i razine je moguće provjeriti na stranicama postani-student.hr)

 

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, pristupnik ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. Iznimka je, u slučaju sa svjedodžbama na srpskoj ili bosanskoj latinici. Svjedodžbe na srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi već će se za takve svjedodžbe uvažavati ovjere kod javnog bilježnika.

 

Važne napomene za pristupnike koji spadaju u kvotu Hrvata izvan Republike Hrvatske:

 1. Svi rokovi i datumi isti su kao i za kandidate u redovitoj kvoti!
 2. Sva dokumentacija koju je potrebno predati se šalje kao ovjerena preslika!
 3. Kandidati iz ove kvote po potrebi moraju pristupiti testu provjere predznanja jezika ako se prijave za studije francuskog ili španjolskog jezika, ovisno o tome posjeduju li važeći certifikat ili ne!
 4. Kandidati su dužni poslati dokaze o uplati troškova u sklopu prijave ukoliko moraju pristupiti provjeri predznanja jezika (podaci o načinu uplate isti su za sve pristupnike)!
 5. Za kandidate iz ove kvote postoje posebni obrasci (budući da na njima moraju označiti studije za koje se prijavljuju). Prijave predane na obrascu za kandidate iz redovite kvote neće biti prihvaćene!
 6. Nepotpune i nepravodobne prijave ne će biti razmatrane.
 7. Uvjet za upis je Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Dostavlja se samom visokom učilištu najkasnije do trenutka upisa na studij.
 8. Pristupnici će prilikom upisa potpisati izjavu da su sposobni pratiti nastavu na hrvatskom jeziku.

 

Pristupnicima iz kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostupni su isključivo ovi studijski programi:

 1. Antropologija – dvopredmetni
 2. Etnologija i kulturna antropologija – dvopredmetni
 3. Francuski jezik i književnost – dvopredmetni
 4. Južnoslavenski jezici i književnost – dvopredmetni
 5. Komparativna književnost – dvopredmetni i jednopredmetni
 6. Kroatistika – dvopredmetni i jednopredmetni
 7. Portugalski jezik i književnost – dvopredmetni
 8. Psihologija – jednopredmetni
 9. Rumunjski jezik i književnost – dvopredmetni
 10. Španjolski jezik i književnost – dvopredmetni
 11. Sociologija – dvopredmetni
 12. Španjolski jezik i književnost – dvopredmetni
 13. Talijanski jezik i književnost – dvopredmetni i jednopredmetni

 

Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu dužni su položiti pojedine ispite državne mature u državi školovanja ili Republici Hrvatskoj ovisno o traženim uvjetima pojedinih studija budući da je to uvjet za rangiranje na studijski program.

Rangiranje kandidata će se provesti na osnovu njihovih ocjena iz srednje škole, uspjeha na ispitima državne mature. Za studije koji zahtijevaju predznanje jezika (klasični jezici), uvjet je i ispit predznanja tog jezika ili propisani ekvivalent (eliminacijski uvjet). Finalna rang-lista bit će objavljena do 18. rujna 2023. godine(po završetku žalbenog roka). Upisi će biti organizirani od 18. do 20. rujna 2023. Ostale informacije o postupku upisa bit će dostupne na https://upisi.ffzg.unizg.hr/.

 

VAŽNA NAPOMENA: Raspoloživa ukupna kvota od 18 mjesta za Hrvate izvan Republike Hrvatske za studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu spada u kvotu upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2023./2024. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu za koje će Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa. Ako dođe do promjene odluke o financiranju od strane MZO, kandidati će na vrijeme biti obaviješteni o načinu financiranja.

Exit mobile version