Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2023.

Podnošenje molbi za paralelni preddiplomski studij

Iznimno uspješnom studentu može se odobriti upis još jednog paralelnog preddiplomskoga studija ako zadovolji uvjete predviđene za upis na studij (opisane u tekstu dolje), te kumulativno ispunjava barem jedan od sljedećih kriterija:

Uz obvezu redovnog izvršavanja studentskih obveza, minimalni broj položenih ECTS bodova za odobravanje paralelnog studija mora iznositi 55 ECTS-a (isključivo prema ispisu iz ISVU). Molbe s manje od 55 ECTS položenih bodova neće se uzimati u obzir.

Prosjek ocjena ne smije biti manji od 4,00 (odluka Rektorskog kolegija, prema Statutu Sveučilišta čl. 54. st. 2. i čl. 58. st. 2.).

Termini:

Studenti koji žele upisati neki od programa Filozofskoga fakulteta kao paralelni studij moraju prijaviti željene studijske programe na stranicama Središnjeg prijavnog ureda http://www.postani-student.hr  i ispuniti sve kriterije koje je propisalo Sveučilište u Zagrebu. Upisat će se moći samo oni studenti koji prema navedenim kriterijima i plasmanom na razredbenom postupku te ispunjenim ostalim obvezama steknu pravo upisa te imaju pozitivno riješenu molbu za paralelni studij.

Exit mobile version