Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2023.

Razredbeni postupak – posebna kvota za državljane Ukrajine

Prijave za razredbeni postupak, dodatne provjere posebnih znanja i sposobnosti za državljane Ukrajine (posebna kvota)

Prijave ovih pristupnika obavljaju se isključivo poštom upućenom na adresu: Informativni centar Filozofskoga fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb s napomenom: „Prijava – kvota državljani Ukrajine“. Za jesenski razredbeni rok prijave se primaju od 1. rujna do zaključno 11. rujna 2023. do 23.59 sati. Sukladno općem dijelu natječaja, ovi kandidati ne prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU, te se razredbeni postupak i rangiranje ovih kandidata također NEĆE provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU, već od strane Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Svi potrebni obrasci i upute bit će objavljeni na https://upisi.ffzg.unizg.hr/.

 

Prijavni obrazac za državljane Ukrajine
https://web2020.ffzg.unizg.hr/studentska-sluzba/prijavni-obrazac-za-drzavljane-ukrajine/

 

Prijave moraju sadržavati:

Potvrda o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj izdane od MUP-a Republike Hrvatske

 

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

– dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane)

– dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)

– završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja

– potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)

– dokaz o promjeni prezimena, u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)

– potvrde o uplaćenim troškovima u sklopu prijave ukoliko polažu neki od ispita predznanja jezika

– u slučaju da prijavljuju studij španjolskog ili francuskog jezika i književnosti pristupnici mogu priložiti propisani ekvivalent ispita iz stranog jezika (točne ekvivalente i razine je moguće provjeriti na stranicama postani-student.hr)

– Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (Agencija za odgoj i obrazovanje)

 

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, pristupnik ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

 

Važne napomene za pristupnike koji spadaju u kvotu državljana Ukrajine:

  1. Sva dokumentacija koju je potrebno predati se šalje kao ovjerena preslika!
  2. Kandidati iz ove kvote moraju pristupiti testu provjere predznanja jezika ako se prijave za studije grčkog ili latinskog jezika, ovisno o tome posjeduju li važeći certifikat ili ne!
  3. Kandidati su dužni poslati dokaze o uplati troškova u sklopu prijave ukoliko moraju pristupiti provjeri predznanja jezika (podaci o načinu uplate isti su za sve pristupnike)!
  4. Za kandidate iz ove kvote postoje posebni obrasci (budući da na njima moraju označiti studije za koje se prijavljuju). Prijave predane na obrascu za kandidate iz redovite kvote neće biti prihvaćene!
  5. Nepotpune i nepravodobne prijave ne će biti razmatrane.
  6. Uvjet za upis je Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Dostavlja se samom visokom učilištu najkasnije do trenutka upisa na studij.
  7. Pristupnici će prilikom upisa potpisati izjavu da su sposobni pratiti nastavu na hrvatskom jeziku.

 

Kvote za upis na preddiplomske studije u ak. god. 2023./2024.

za kandidate iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj

 

r. br. Naziv studija

Kvota

1 Anglistika – dvopredmetni studij

4

2 Antropologija – dvopredmetni studij

1

3 Arheologija – dvopredmetni studij

1,5

4 Arheologija – jednopredmetni studij

2

5 Češki jezik i književnost – dvopredmetni studij

1,5

6 Etnologija i kulturna antropologija – dvopredmetni studij

2

7 Filozofija – dvopredmetni studij

5

8 Filozofija – jednopredmetni studij

6

9 Fonetika – dvopredmetni studij

2,5

10 Francuski jezik i književnost – dvopredmetni studij

1,5

11 Germanistika – dvopredmetni studij

2,5

12 Grčki jezik i književnost – dvopredmetni studij

1

13 Hungarologija – dvopredmetni studij

1

14 Indologija – dvopredmetni studij

1

15 Informacijske znanosti – dvopredmetni studij

2

16 Informacijske znanosti – jednopredmetni studij

3

17 Judaistika – dvopredmetni studij

5

18 Južnoslavenski jezici i književnost – dvopredmetni studij

1

19 Komparativna književnost – dvopredmetni studij

1

20 Komparativna književnost – jednopredmetni studij

1

21 Kroatistika – dvopredmetni studij

2

22 Kroatistika – jednopredmetni studij

4

23 Latinski jezik i književnost – dvopredmetni studij

1

24 Lingvistika – dvopredmetni studij

1,5

25 Nederlandistika – dvopredmetni studij

0

26 Pedagogija – dvopredmetni studij

1

27 Pedagogija – jednopredmetni studij

1

28 Poljski jezik i književnost – dvopredmetni studij

2,5

29 Portugalski jezik i književnost – dvopredmetni studij

1,5

30 Povijest – dvopredmetni studij

1

31 Povijest – jednopredmetni studij

4

32 Povijest – geografija (matični Filozofski fakultet)

1

33 Povijest umjetnosti – dvopredmetni studij

2,5

34 Psihologija – jednopredmetni studij

3

35 Rumunjski jezik i književnost – dvopredmetni studij

1

36 Ruski jezik i književnost – dvopredmetni studij

5

37 Slovački jezik i književnost – dvopredmetni studij

4

38 Sociologija – dvopredmetni studij

2,5

39 Sociologija – jednopredmetni studij

5

40 Španjolski jezik i književnost – dvopredmetni studij

              1,5

41 Švedski jezik i kultura – dvopredmetni studij

1

42 Talijanistika – dvopredmetni studij

1

43 Talijanistika – jednopredmetni studij

1

44 Turkologija – dvopredmetni studij

1,5

45 Ukrajinski jezik i književnost – dvopredmetni studij

5

Ukupno

100

 

Napomena:       Kvote za dvopredmetne studije množe se s dva (budući da svaki student na jednoj grupi ostvaruje ½ svojeg ukupnog studijskog opterećenja).

 

 

Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu dužni su položiti pojedine ispite državne mature u državi školovanja ili Republici Hrvatskoj ovisno o traženim uvjetima pojedinih studija budući da je to uvjet za rangiranje na studijski program.

Rangiranje kandidata će se provesti na osnovu njihovih ocjena iz srednje škole, uspjeha na ispitima državne mature. Za studije koji zahtijevaju predznanje jezika (klasični jezici), uvjet je i ispit predznanja tog jezika ili propisani ekvivalent (eliminacijski uvjet). Finalna rang-lista bit će objavljena do 18. rujna 2023. (po završetku žalbenog roka). Upisi će biti organizirani od 18. do 20. rujna 2023. Ostale informacije o postupku upisa bit će dostupne na https://upisi.ffzg.unizg.hr/.

 

VAŽNA NAPOMENA: Raspoloživa ukupna kvota od 100 mjesta za državljane Ukrajine za studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu spada u kvotu upisnih mjesta redovitih studenata državljana Ukrajine koji u ak. god. 2023./2024. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu za koje će Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa. Ako dođe do promjene odluke o financiranju od strane MZO, kandidati će na vrijeme biti obaviješteni o načinu financiranja.

 

Exit mobile version