Treći strani jezik

Provjera znanja trećeg stranog jezika za razredbeni postupak na visokim učilištima koja to posebno vrednuju, provodi se isključivo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Informacije o tome pod kojim uvjetima se treći strani jezik vrednuje u razredbenom postupku na pojedinim visokim učilištima nalaze se u informacijama o razredbenom postupku tih učilišta.

Ispitu znanja trećeg stranog jezika, mogu pristupiti samo pristupnici koji su tijekom četiri godine srednjoškolskog obrazovanja kao obavezne predmete pohađali dva strana jezika, a dotični treći strani jezik koji žele polagati nisu učili u srednjoj školi kao obavezni predmet ni u jednoj od četiri godine srednjoškolskog obrazovanja i da im nije materinski jezik.

Za upis u akademsku godinu 2018./2019. organizirat će se ispiti znanja trećeg stranog jezika za ove jezike (u zagradi se nalazi razina prema ZEROJ-u):

 • arapski (A2),
 • bugarski (A2),
 • češki (A2),
 • engleski (A2),
 • francuski (B1),
 • grčki (A2),
 • starogrčki (A2),
 • hebrejski (A2),
 • hindski (A2),
 • japanski (A2),
 • kineski (A2),
 • latinski (A2),
 • mađarski (A2),
 • makedonski (A2),
 • njemački (B1),
 • poljski (A2),
 • portugalski (B1),
 • ruski (A2),
 • slovački (A2),
 • slovenski (A2),
 • španjolski (B1),
 • švedski (A2),
 • talijanski (B1),
 • turski (A2),
 • ukrajinski (B2).

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita traje 60 minuta, a na usmeni dio ispita mogu pristupiti samo pristupnici koji su pozitivno riješili pismeni dio ispita.

Prijave za ispite znanja trećeg stranog jezika primaju se od 21. do 25. svibnja 2018. godine od 9 do 19 sati u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3). Pristupnik može prijaviti samo jedan (1) ispit.

Prijavni list u PDF obliku možete pronaći ovdje.

Cijena ispita znanja trećeg stranog jezika je 200 kuna.

Prijave za ispite trećeg stranog jezika primat će se isključivo u navedenim rokovima. Nakon 25. svibnja neće biti moguće prijaviti ispit znanja trećeg stranog jezika.

Kod prijave ispita znanja trećeg stranog jezika pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 1. Ispunjeni obrazac prijave za ispit znanja trećeg stranog jezika (dostupan je ovdje).
 2. Svjedodžbe prva tri razreda srednje škole. Mogu se priložiti i neovjerene kopije svjedodžbi uz donošenje originala na uvid tijekom prijave.
 3. Potvrdu škole, da jezik koji prijavljuje, nije slušao-la kao obvezni predmet ni u jednoj od četiri godine srednjoškolskog obrazovanja i koja dva jezika je učio kao obvezne predmete tijekom četiri godine srednjoškolskog obrazovanja.
 4. Uplatnicu s uplaćenim troškovima ispita znanja trećeg stranog jezika na ime pristupnika u iznosu od 200,00 kuna na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Ispit trećeg stranog jezika 2018.“, a u poziv na broj primatelja upišite “1019 – OIB pristupnika“.

Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje.

Ispiti će se održavati 02. srpnja 2018., a točan raspored po terminima i dvoranama bit će objavljen najkasnije nakon završetka postupka prijave na oglasnoj ploči Filozofskog fakulteta te na ovoj internetskoj stranici.

Termine prijava i ispita trećeg stranog jezika možete vidjeti ovdje.

Ispiti se mogu polagati samo u navedenim terminima. Rezultati ispita trećeg stranog jezika bit će objavljeni na oglasnoj ploči Filozofskog fakulteta te na internetskoj stranici Fakulteta.

Podatke o pristupnicima koji su položili ispit trećeg stranog jezika Fakultet će unijeti u sustav postani-student.hr (NISpVU).