Termini prijava i ispita u razredbenom postupku 2017.

Ljetni razredbeni rok

PRIJAVE

Prijave za Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu preko NISpVU sustava do 27.05.2017.

Prijava u Studentskoj službi FFZG (osobno):

 • za ispite predznanja – od 29.05. do 02.06.2017. od 9 do 19h
 • za test intelektualnih sposobnosti – od 29.05. do 02.06.2017. od 9 do 19h
 • za test provjere znanja trećeg stranog jezika – od 29.05. do 02.06.2017. od 9 do 19h

PROVJERE ZNANJA

Ispiti predznanja:

 • Engleski jezik: 29.06.2017. u 10 sati
 • Španjolski jezik: 29.06.2017.  u 12 sati u dvorani D-7
 • Francuski jezik: 29.06.2017. u 9 sati u dvorani D-1
 • Grčki jezik: 29.06.2017. (vrijeme i raspored naknadno)
 • Latinski jezik: 29.06.2017. (vrijeme i raspored naknadno)

Test intelektualnih sposobnosti:

 • subota, 01.07.2017. u 12.00

Provjera znanja trećeg stranog jezika:

 • četvrtak, 29.06.2017. u 13 sati

UPISI

Termini upisa (postupak upisa):

 • srijeda, 19.07.2017. od 09.00 do 18.00h u dvorani D7
 • četvrtak, 20.07.2017. od 09.00 do 18.00h u dvorani D7
 • petak, 21.07.2017. od 09.00 do 15.00h u dvorani D7