Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Ako ste u inozemstvu završili dio studija ili stekli obrazovnu kvalifikaciju, a želite upisati/nastaviti studij ili pristupiti tržištu rada u Hrvatskoj, podnesite zahtjev za priznavanje razdoblja studija ili inozemne obrazovne kvalifikacije!

Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva.

S obzirom na vrstu inozemne kvalifikacije čije priznavanje se traži, razlikuje se:

Priznavanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija i razdoblja ovog obrazovanja:

  • priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja – u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje
  • priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja – u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • priznavanje radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje
  • priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje

Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija:

Priznavanje specijalizacija i stručnih ispita – u nadležnosti resornih ministarstava i strukovnih organizacija.

Stručno priznavanje

Postupak stručnog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije pokrenite ako želite pristupiti tržištu rada Republike Hrvatske na temelju inozemne visokoškolske kvalifikacije (diplome) koju ste stekli u inozemstvu.

Stručno priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa zapošljavanju. Stupanjem na snagu Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija prestaje vrijediti Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma koji je podrazumijevao postupak tzv. nostrifikacije.

Postupak provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a upute o pokretanju i trajanju postupka, kao i potrebni obrazac, možete pronaći na njihovoj internetskoj stranici

Akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija

Akademsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija provodi se za potrebe nastavka obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi u Hrvatskoj, a provode ga sveučilišta, veleučilišta i visoke škole.

Uredu za akademsko priznavanje podnosite i zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj instituciji, u slučaju da ste studij započeli u inozemstvu, a želite ga završiti u Hrvatskoj.

Popis nadležnih ureda s kontaktnim podacima možete pronaći na internetskoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Priznavanje stručnih kvalifikacija

Osobe koje posjeduju inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje određene regulirane profesije (primjerice: ima licencu odnosno odobrenje za rad dobivenu od određene inozemne strukovne organizacije za obavljanje regulirane profesije npr. odvjetnik, ovlašteni arhitekt ili slično) dužne su se obratiti nadležnom tijelu (profesionalne udruge (komore) ili nadležna ministarstva) koje odobrava pristup obavljanju određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Detaljnije o priznavanju stručnih kvalifikacija pogledajte na stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje

  • Priznavanje stručnih kvalifikacija.Nacionalni ENIC/NARIC ured, ima ulogu Centra za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija i vodi Bazu podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj
  • Centar za pomoć.

Dodatne informacije:

NAPOMENA: Svi podaci na ovoj stranici preuzeti su sa Središnjeg državnog portala (adresa: https://gov.hr/moja-uprava/obrazovanje/visoko-obrazovanje/priznavanje-inozemnih-obrazovnih-kvalifikacija/249 )