Postupak prijave-jesenski rok

Pravo prijave na jesenski razredbeni rok za upis na jednopredmetne i dvopredmetne trogodišnje i četverogodišnje preddiplomske sveučilišne studije koje ustrojava i izvodi Filozofski fakultet imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i položile državnu maturu odnosno ekvivalentne ispite te nisu ostvarile pravo upisa u ljetnom roku.

Prijave za razredbeni postupak koje se obavljaju elektroničkim putem u Nacionalnom informacijskom sustavu za prijave na visoka učilišta (NISpVU) – postani-student.hr pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, za jesenski razredbeni rok se primaju do uključivo nedjelje, 01. 09. 2019. Pristupnici se mogu prijaviti za slijedeće studije na kojima je ostalo slobodnih mjesta.

Studij Slobodna mjesta
Češki jezik i književnost (dvopredmetni) 6
Filozofija (dvopredmetni) 14
Filozofija (jednopredmetni) 15
Francuski jezik i književnost (dvopredmetni) 18
Germanistika (dvopredmetni) 14
Grčki jezik i književnost (dvopredmetni) 9
Hungarologija (dvopredmetni) 20
Indologija (dvopredmetni) 56
Informacijske znanosti (jednopredmetni) 5
Južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni) 34
Kroatistika (dvopredmetni) 8
Kroatistika (jednopredmetni) 23
Latinski jezik i književnost (dvopredmetni) 21
Poljski jezik i književnost (dvopredmetni) 13
Povijest (jednopredmetni) 2
Rumunjski jezik i književnost (dvopredmetni) 17
Slovački jezik i književnost (dvopredmetni) 18
Španjolski jezik i književnost (dvopredmetni) 13
Talijanistika (jednopredmetni) 3
Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni) 15
Povijest i geografija; smjer: nastavnički 2
Judaistika (dvopredmetni) 16

Preduvjeti za upis: Za upis nekih studijskih programa pristupnici moraju ispuniti dodatne uvjete upisa polaganjem ispita predznanja ili/i položenim ispitom državne mature iz tog predmeta ili priložiti potvrdu za priznavanje ekvivalenta ispitu. Bez ispunjavanja preduvjeta nije moguće upisati te studijske programe. Studijske programe za koje treba ispuniti dodatne uvjete, opise ispita i potvrda za priznavanja ekvivalenta ispitu možete vidjeti ovdje. (i u sustavu postani-student.hr)

Termine prijava za ispite predznanja i ispita možete vidjeti ovdje.

Prijave za test intelektualnih sposobnosti (OBAVEZNO !)

U sklopu razredbenog postupka pristupnici obavezno moraju prijaviti i pristupiti testu intelektualnih sposobnosti koji organizira Filozofski fakultet. Da bi mogli pristupiti testiranju, koje predstavlja obavezni dio razredbenog postupka za upis na Filozofski fakultet, pristupnici se, osim prijave elektroničkim putem u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postani-student.hr pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, obavezno trebaju prijaviti i u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta.

Za testiranje se mogu prijaviti samo oni pristupnici koji su u sustavu postani-student.hr (NISpVU) prijavili neki od studija na Filozofskom fakultetu. Test intelektualnih sposobnosti temelji se na primjeni testa od više vrsta zadataka neverbalnog i verbalnog tipa.

Prijave za testiranje u jesenskom razredbenom roku primaju se od 02. do 03. 09. 2019. od 10 do 17 sati u Studentskoj službi. Sve termine možete vidjeti ovdje.

Prijave za test intelektualnih sposobnosti primat će se isključivo u navedenim rokovima.

Nakon 03. 09. 2019. neće biti moguće prijaviti se za testiranje!

Kod prijave pristupnici su dužni priložiti:

  1. Ispunjeni obrazac prijave za test intelektualnih sposobnosti (obrazac će biti dostupan u studentskoj referadi tijekom prijava, a dostupan je i ovdje).
  2. Uplatnicu s uplaćenim troškovima razredbenog postupka na ime pristupnika u iznosu od 250,00 kuna na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, IBAN HR1823600001101311177 uz opis plaćanja “Razredbeni postupak 2019.“, a u pozivu na broj primatelja upišite “1007 – OIB pristupnika“. Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje.
  3. Potvrde za dokazivanje prava na priznavanje dodatnih bodova koje se predaju na Filozofskom fakultetu (Završena druga četverogodišnja škola)
  4. Pristupnici koji traže individualizirano prilagođeno testiranje uz prijavu trebaju priložiti dokaz o potrebi za takvo testiranje (odluka NCVVO-a, rješenje o invalidnosti, rješenje o individualiziranom pristupu tijekom školovanja ili potvrdu nadležnog liječnika školske medicine)

Nakon pregleda prijave pristupnik odmah dobiva potvrdu o primitku prijave za test intelektualnih sposobnosti na kojoj su ispisani njegovi podaci i redni broj prijave.

S tom potvrdom i osobnom iskaznicom ili putovnicom pristupa testiranju u subotu, 07. 09. 2019., u 12.00 sati.

Potvrdu o primitku prijave pažljivo čuvajte!

Bez potvrde o primitku prijave za testiranje i bez identifikacijskih dokumenata pristupnik ne može pristupiti testiranju. Na potvrdi se nalazi i redni broj prijave pristupnika pod kojim će biti objavljeni njegovi rezultati testiranja.

U slučaju slanja prijave poštom, bit će zaprimljene samo prijave poslane do 03.09.2019. do 23:59 sati (prema poštanskoj evidenciji) Potvrdu o primitku prijave morate preuzmete najkasnije na dan testiranja 1 sat prije početka testiranja u Info-centru Filozofskog fakulteta (07.09.2019. do 11.00 sati).

Testiranje će se provoditi na Filozofskom fakultetu! Točan raspored testiranja po dvoranama bit će objavljen nakon završetka prijava na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta http://www.ffzg.unizg.hr.

Razredbeni prag na testu intelektualnih sposobnosti iznosi 20% od ukupnog broja bodova testa. Pristupnik koji na testu ne prijeđe razredbeni prag od 20% isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.

Pristupnici koji uspješno polože test intelektualnih sposobnosti pridodane prioritete studijskim programima za koje kandidiraju na Filozofskom fakultetu moći će mijenjati elektronički putem sustava postani-student.hr (NISpVU) do maksimalnog roka određenog s njihove strane.

Kriterije za prijavu pojedinih studija i sustav bodovanja postignuća za upis na studijske programe Filozofskog fakulteta dostupni su na stranicama http://www.postani-student.hr. (studijski programi) (NISpVU)

Nakon razredbenog postupka, sve predane dokumente pristupnici moraju preuzeti u Info-centru Filozofskog fakulteta najkasnije do 1. listopada 2019., nakon čega Filozofski fakultet ne odgovara za nepreuzete dokumente.