Podnošenje molbi za paralelni preddiplomski studij

Posebno nadarenom studentu Fakultet može izuzetno odobriti studiranje još jednog studija. Prosjek ocjena ne smije biti manji od 4,00 (odluka Rektorskog kolegija, prema Statutu Sveučilišta čl. 54. st. 2. i čl. 58. st. 2.).

Svi pristupnici koji žele upisati paralelni studij moraju predati molbu dekanu Filozofskog fakulteta zajedno s ovjerenim prijepisom ocjena s Fakulteta koji studiraju. Rok za predaju molbi je od 15. do 17. svibnja 2017. Molbe se predaju u pisarnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (soba D-01), Ivana Lučića 3.

Uz obvezu redovnog izvršavanja studentskih obveza, minimalni broj položenih ECTS bodova za odobravanje paralelnog studija mora iznositi 55 ECTS-a (isključivo prema ispisu iz ISVU). Molbe s manje od 55 ECTS položenih bodova neće se uzimati u obzir.

Popis pristupnika kojima su pozitivno riješene molbe za paralelni studij bit će objavljen najkasnije 22. svibnja 2017. na fakultetskoj oglasnoj ploči i internetskoj stranici Fakulteta http://www.ffzg.unizg.hr.

Žalbe na rješenja molbi mogu se predati u pisarnici Filozofskog fakulteta do 24. svibnja 2017. (soba D-01).

Studenti koji žele upisati neki od programa Filozofskoga fakulteta kao paralelni studij moraju prijaviti željene studijske programe na stranicama Središnjeg prijavnog ureda http://www.postani-student.hr prijaviti se za testiranje intelektualnih sposobnosti koje provodi Filozofski fakultet u sklopu razredbenog postupka i ispuniti sve kriterije koje je propisalo Sveučilište u Zagrebu. Upisat će se moći samo oni studenti koji prema navedenim kriterijima i plasmanom na razredbenom postupku steknu pravo upisa te imaju pozitivno riješenu molbu za paralelni studij.