Podnošenje molbi za paralelni preddiplomski studij

Iznimno uspješnom studentu može se odobriti upis još jednog paralelnog preddiplomskoga studija ako zadovolji uvjete predviđene za upis na studij (opisane u tekstu dolje), te kumulativno ispunjava barem jedan od sljedećih kriterija:

  • redovito upisivanje viših godina studija i zadržavanje prosjeka ocjena unutar 10% najboljih studenata na studiju (na obje studijske grupe u slučaju dvopredmetnog studija),
  • dobitnik Rektorove nagrade,
  • autor ili koautor znanstvenog ili preglednog rada u znanstvenom časopisu ili recenziranom zborniku radova,
  • dobitnik Nagrade Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz obvezu redovnog izvršavanja studentskih obveza, minimalni broj položenih ECTS bodova za odobravanje paralelnog studija mora iznositi 55 ECTS-a (isključivo prema ispisu iz ISVU). Molbe s manje od 55 ECTS položenih bodova neće se uzimati u obzir.

Prosjek ocjena ne smije biti manji od 4,00 (odluka Rektorskog kolegija, prema Statutu Sveučilišta čl. 54. st. 2. i čl. 58. st. 2.).

Termini:

  • Svi kandidati koji žele upisati paralelni studij moraju predati molbu dekanici Filozofskog fakulteta zajedno s ovjerenim ispisom ocjena iz ISVU s fakulteta koji studiraju i dokazima da ispunjavaju tražene kriterije. Rok za predaju molbi je 15. i 16. lipnja 2020. Molbe se predaju u Urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (soba D-01), Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.
  • Popis kandidata kojima su pozitivno riješene molbe za paralelni studij bit će objavljen najkasnije 18. lipnja 2020. na fakultetskoj oglasnoj ploči i internetskoj stranici Fakulteta http://www.ffzg.unizg.hr.
  • Žalbe na rješenja molbi mogu se predati u Urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta do 23. lipnja 2020. (soba D-01).

Studenti koji žele upisati neki od programa Filozofskoga fakulteta kao paralelni studij moraju prijaviti željene studijske programe na stranicama Središnjeg prijavnog ureda http://www.postani-student.hr  i ispuniti sve kriterije koje je propisalo Sveučilište u Zagrebu. Upisat će se moći samo oni studenti koji prema navedenim kriterijima i plasmanom na razredbenom postupku te ispunjenim ostalim obvezama steknu pravo upisa te imaju pozitivno riješenu molbu za paralelni studij.