Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske – jesenski rok

Prijave za razredbeni postupak i dodatne provjere posebnih znanja i sposobnosti za Hrvate izvan Republike Hrvatske (posebna kvota)

Predviđene posebne upisne kvote se odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Dodatno, u navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni kandidati koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2021./2022. prvi puta upisuju prvu godinu studija.

Prijave ovih kandidata obavljaju se isključivo poštom upućenom na adresu: Informativni centar Filozofskoga fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb s napomenom: „Prijava – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske“. Za ljetni razredbeni rok prijave se primaju do uključivo 13. rujna 2021.

Sukladno općem dijelu natječaja, ovi kandidati ne prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU, te se razredbeni postupak i rangiranje ovih kandidata također NEĆE provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU, već od strane Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijave moraju sadržavati:

– Prijavni list za Hrvate izvan Republike Hrvatske

– Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr )

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

– dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu)

– dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)

– završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja

– potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)

– dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)

– potvrde o uplaćenim troškovima u sklopu prijave ukoliko kandidat mora pristupiti ispitu predznanja jezika (za studije francuskog i španjolskog jezika)

– u slučaju da prijavljuju studij španjolskog ili francuskog jezika i književnosti kandidati mogu priložiti propisani ekvivalent ispita iz stranog jezika (točne ekvivalente i razine moguće je provjeriti na stranicama postani-student.hr)

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača. Iznimka je, u slučaju sa svjedodžbama na srpskoj ili bosanskoj latinici. Svjedodžbe na srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi nego će se za takve svjedodžbe p ovjere kod javnog bilježnika.

Važne napomene za kandidate koji spadaju u kvotu Hrvata izvan Republike Hrvatske:

 1. Svi rokovi i datumi prijava i provjera za ispite provjere predznanja jezika (francuski i španjolski jezik) isti su kao i za kandidate u redovitoj kvoti!
 2. Sva dokumentacija koju je potrebno predati šalje se kao ovjerena preslika!
 3. Kandidati koji se prijave za studije francuskog ili španjolskog jezika po potrebi trebaju pristupiti ispitu predznanja jezika (ovisno o tome posjeduju li važeći certifikat koji se priznaje kao ekvivalent ispita)
 4. Kandidati su dužni poslati dokaze o uplati troškova u sklopu prijave ukoliko moraju polagati ispite predznanja (za studije francuskog i španjolskog jezika) (podaci o načinu uplate isti su kao i za kandidate iz redovite kvote)
 5. Za kandidate iz ove kvote postoje posebni obrasci (budući da na njima moraju označiti studije za koje se prijavljuju). Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje
 6. Nepotpune i nepravodobno predane prijave ne će biti razmatrane.
 7. Uvjet za upis je Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Dostavlja se samom visokom učilištu najkasnije do trenutka upisa na studij.
 8. Kandidati će prilikom upisa potpisati izjavu da su sposobni pratiti nastavu na hrvatskom jeziku.

Kandidatima iz kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostupni su isključivo ovi studijski programi:

 1. Antropologije – dvopredmetni
 2. Etnologija i kulturna antropologija – dvopredmetni
 3. Francuski jezik i književnost – dvopredmetni (kvota popunjena na ljetnom upisnom roku)
 4. Germanistika – dvopredmetni
 5. Hungarologija – dvopredmetni
 6. Južna slavistika – dvopredmetni
 7. Komparativna književnost – dvopredmetni/jednopredmetni (kvota popunjena na ljetnom upisnom roku)
 8. Kroatistika – dvopredmetni/jednopredmetni
 9. Portugalski jezik i književnost – dvopredmetni
 10. Psihologija – jednopredmetni (kvota popunjena na ljetnom upisnom roku)
 11. Rumunjski jezik i književnost – dvopredmetni
 12. Sociologija – dvopredmetni/jednopredmetni
 13. Španjolski jezik i književnost – dvopredmetni
 14. Talijanski jezik i književnost – dvopredmetni/jednopredmetni

Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu dužni su položiti pojedine ispite državne mature u državi školovanja ili Republici Hrvatskoj ovisno o traženim uvjetima pojedinih studija budući da je to uvjet za rangiranje na studijski program.

Rangiranje kandidata će se provesti na osnovi njihovih ocjena iz srednje škole, uspjeha na ispitima državne mature. Za studije koji zahtijevaju predznanje jezika (španjolski i francuski), uvjet je i ispit predznanja tog jezika ili propisani ekvivalent (eliminacijski uvjet). Rang-lista će biti objavljena istovremeno s rang listom za kandidate u redovitoj kvoti.
Upisi će biti organizirani od 17. do 18. rujna 2021.
Ostale informacije o postupku upisa bit će dostupne na http://upisi.ffzg.unizg.hr/.

VAŽNA NAPOMENA: Raspoloživa ukupna kvota od 17 mjesta za Hrvate izvan Republike Hrvatske za studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu spada u kvotu upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2021./2022. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu za koje će Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa. Ako dođe do promjene odluke o financiranju od strane MZO, kandidati će na vrijeme biti obaviješteni o načinu financiranja.