Dodatni bodovi

Dodatni bodovi za upis za pojedine studije na Filozofskom fakultetu mogu se postići na sljedeće načine:

 1. ZNANJE TREĆEG STRANOG JEZIKA
  Pristupnici koji su na Filozofskom fakultetu položili ispit znanja trećeg stranog jezika. Priznaju se ispiti položeni 2017., 2018. i 2019. godine. Dovoljno je označiti na formularu prijave za test intelektualnih sposobnosti kod prijave na Filozofskom fakultetu, a provjeru istinitosti podataka obavit će Fakultet.
 2. PRISTUPNIK SA ZAVRŠENE DVIJE ČETVEROGODIŠNJE SREDNJE ŠKOLE
  Kod prijave za test intelektualnih sposobnosti koja se obavlja na Filozofskom fakultetu potrebno je priložiti potvrdu o uspješno završene dvije četverogodišnje srednje škole (maturalnu svjedodžbu druge škole).
 3. PRISTUPNIK KOJI JE OSVOJIO PRVO MJESTO NA DRŽAVNOM NATJECANJU
  Pristupnici koji su osvojili prvo mjesto na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji Ministarstva znanosti  obrazovanja RH) iz jednog od sljedećih predmeta: filozofija, geografija, hrvatski jezik, informatika, logika, matematika, povijest, strani jezik (engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, grčki, latinski). (prijavljuje se putem sustava postani-student.hr (NISpVU))
 4. VRHUNSKI SPORTAŠ I. I II. KATEGORIJE
  (prijavljuje se putem sustava postani-student.hr (NISpVU))

VAŽNA NAPOMENA: Za svaku od navedenih kategorija pristupnici mogu dobiti maksimalno po 20 bodova, a kumulativno (uzimajući u obzir sve kategorije zajedno) najviše do 50 bodova.