Podnošenje molbi za povrat uplaćenih sredstava

Pristupnicima koji su odustali od testiranja intelektualnih sposobnosti, ispita predznanja jezika ili ispita znanja trećeg stranog jezika nakon što je objavljen popis pristupnika po lokacijama za prijavljeno testiranje ili ispit, zbog organizacijskih i materijalnih troškova Filozofskog fakulteta odobrava se povrat 50% uplaćenih sredstava za svaki pojedini segment razredbenog postupka od kojeg su odustali.

Nakon objave popisa pristupnika po lokacijama za testiranje intelektualnih sposobnosti, povrat u punom iznosu mogu ostvariti samo oni pristupnici koji odustaju od tog testiranja iz razloga jer nisu položili ispit predznanja koji provodi Filozofski fakultet, a na ispit predznanja su pristupili.

Zahtjevi za povrat moraju se uručiti najkasnije dan prije testiranja ili ispita za koji se traži povrat. Molbe se predaju u Urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (soba D-01) radnim danom od 10 do 14 sati, Ivana Lučića 3. Molbe se isključivo podnose na ovom obrascu.

Molbe obavezno moraju sadržavati:

  • ime i prezime,
  • kućnu adresu,
  • adresu e-pošte,
  • kontakt telefon/mobitel,
  • IBAN i
  • kopiju (sken) potvrde o plaćanju.

Sredstva po odobrenim molbama isključivo se isplaćuju na račun (IBAN podnositelja).

Popis odobrenih molbi za povrat uplaćenih sredstava bit će objavljen najkasnije 14. srpnja 2017. na internetskoj stranici Fakulteta http://upisi.ffzg.unizg.hr/

Prijave u Studentskoj službi FFZG

Sukladno uputama na stranici Postupak prijave, prijave za testiranje u ljetnom razredbenom roku, predznanje jezika i ispit iz trećeg stranog jezika primaju se od 29. svibnja do 02. lipnja 2017. od 9 do 19 sati u Studentskoj službi. Sve termine možete vidjeti ovdje. Prijave za test intelektualnih sposobnosti primat će se isključivo u navedenim rokovima. Svakako prije dolaska na Fakultet provjerite i stranice Uplatnice te Prijavni listovi.

Rok za prijave kroz sustav postani-student.hr

Prijave za razredbeni postupak koje se obavljaju elektroničkim putem u Nacionalnom informacijskom sustavu za prijave na visoka učilišta (NISpVU) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, za ljetni razredbeni rok se primaju do uključivo subote, 27. svibnja 2017.

U sklopu razredbenog postupka pristupnici obavezno moraju prijaviti i pristupiti testu intelektualnih sposobnosti koji organizira Filozofski fakultet. Da bi mogli pristupiti testiranju, koje predstavlja obavezni dio razredbenog postupka za upis na Filozofski fakultet, pristupnici se, osim prijave elektroničkim putem u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, obavezno trebaju prijaviti i u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta. Opširnije informacije na stranici Postupak prijave.