Paralelni preddiplomski studij (za upisane studente!)

Iznimno uspješnom studentu (koji već studira na nekom preddiplomskom studiju) može se odobriti upis još jednog paralelnog preddiplomskoga studija ako zadovolji uvjete predviđene za upis na studij. Opširnije o uvjetima, postupku podnošenja molbe, terminima, prijavi i upisu na paralelni studij pogledajte na stranici Paralelni studij.