Popisi pristupnika koji su položili ispite predznanja jezika

Popisi pristupnika koji su položili ispite predznanja su dostupni u PDF obliku:

  • Španjolski jezik – uvid u test ispita predznanja španjolskog jezika, za one koji nisu položili, bit će u petak, 30.06.2016. od 13:30 u sobi F-321.
  • Francuski jezik – uvid u test ispita predznanja francuskog jezika, za one koji nisu položili, bit će u petak, 30.06.2017. od 11:30 do 12:30 u sobi F-307.
  • Engleski jezik – uvid u test ispita predznanja engleskog jezika, za one koji nisu položili, bit će u petak, 30.06.2017. od 9:00 do 12:00 u sobi B-011.