Završene su prijave za razredbeni postupak – 2. lipnja 2017. u 19 sati

Drage kandidatkinje i kanditati, 2. lipnja 2017. u 19 sati završene su prijave za razredbeni postupak. Zahvaljujemo svima koji su se uspješno prijavili. Ako ste poslali svoje prijavnice poštom, iste moraju imati pečat s današnjim datumom!